Dental Tribune Netherlands

600.000 kinderen bezoeken geen tandarts

September 11, 2019

AMSTERDAM – 600.000 minderjarigen blijven verstoken van essentiële preventieve en curatieve mondzorg waar zij recht op hebben. Dat stelt de ANT in een brandbrief aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins. De beroepsvereniging vindt dat zorgverzekeraars ouders van kinderen die de tandarts niet of nauwelijks bezoeken te weinig wijzen op het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

In 2018 vroeg de ANT aandacht voor minderjarigen die de tandarts niet bezoeken. Volgens de beroepsvereniging weten zorgverzekeraars om welke kinderen het gaat en zijn zij beter in staat deze groep te bereiken. Op zorgverzekeraar DSW na nam geen enkele verzekeraar het initiatief om ouders te benaderen. “De excuses om niet mee te werken kwamen er vrij vertaald bijna altijd op neer dat de eigen financiële positie belangrijker was, dan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid,” aldus vicevoorzitter van de ANT Ravin Raktoe. “Sommige verzekeraars zagen het als een probleem dat er wordt geïnvesteerd in een kind dat zich op zijn of haar 18e mogelijk ergens anders verzekert. Ze ontlopen zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgplicht. De basis voor een gezond en gaaf gebit wordt immers gelegd in de vroegste jaren. Aangezien de huidige generatie jongeren veel meer suiker consumeert dan vroeger zijn ze extra kwetsbaar.”

DSW ging wel in op de oproep van de ANT. De zorgverzekeraar schreef ouders van kinderen die al langere tijd niet meer naar de tandarts zijn geweest een brief, om hen erop te wijzen dat tandheelkundige zorg voor minderjarigen vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Deze brief is effectief gebleken. Na het eerste halfjaar brachten 127 van de 296 aangeschreven minderjarigen een bezoek aan de tandarts. Dat is een opkomst van 43%. In de brandbrief vraagt de ANT de minister om overige verzekeraars te sommeren het goede voorbeeld van DSW te volgen. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat er geen privacywetten worden geschonden door ouders in te lichten over het recht op vergoeding.

(bron: ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International