Meer kinderen bezoeken tandarts na stimulerende brief

Search Dental Tribune

Meer kinderen bezoeken tandarts na stimulerende brief

(foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 3 september 2019

Bewaar

SCHIEDAM – Eind vorig jaar verstuurde zorgverzekeraar DSW een brief aan ouders waarvan de kinderen al jaren niet of nauwelijks de tandarts bezochten. Een halfjaar later blijkt dat meer dan 40% van deze ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep.

Beroepsvereniging ANT vroeg in 2018 tijdens periodieke overleggen met zorgverzekeraars aandacht voor minderjarigen die de tandarts niet bezoeken. Volgens de beroepsvereniging weten zorgverzekeraars om welke kinderen het gaat en zijn zij beter in staat deze groep te bereiken. Alleen zorgverzekeraar DSW heeft een brief geschreven aan ouders waarvan de kinderen nooit of zelden een tandarts bezoeken. In deze brief wordt gewezen op het recht van vergoeding voor minderjarigen vanuit de basisverzekering.

De brief werd naar 296 minderjarigen in Schiedam gestuurd. In het eerste halfjaar bezochten 127 jongeren de tandarts. Dat komt neer op een percentage van 43%. “Of dat is gebeurd naar aanleiding van onze brief is niet nader onderzocht, maar dat lijkt aannemelijk,” aldus de zorgverzekeraar.

Voorafgaand aan het experiment had DSW medewerking gevraagd aan regionale tandartsen. Vijftien praktijken stonden open om nieuwe patiënten in hun praktijk op te nemen. Uiteindelijk zijn 51 kinderen naar dezelfde tandarts gegaan als die van hun ouders. De overige jongeren meldden zich bij een andere tandarts of gingen naar een gespecialiseerde jeugdtandarts. Verder bleken twintig ouders geen aanvullende verzekering voor zichzelf te hebben. Vijf van hen hebben deze per 1 januari 2019 alsnog afgesloten.

De ANT benadrukt dat niet alle zorgverzekeraars destijds enthousiast reageerden op het verzoek om een brief te sturen. VGZ wees het voorstel af, omdat ze vond dat zij ‘niet de taak heeft verzekerden naar zorg te leiden’ en net als sommige andere verzekeraars zagen ze het probleem dat er op die manier ‘wordt geïnvesteerd in een kind dat zich op zijn of haar 18e mogelijk ergens anders verzekert’. De overige verzekeraars benoemden met name beperkingen op basis van privacy die hen beletten om een brief te sturen.

De ANT is enthousiast over de positieve uitkomsten van de verzekeraar. Ook de KNMT is verheugd over de uitkomsten van de pilot en juicht dergelijke (regionale) initiatieven toe. De zorgverzekeraar heeft toegezegd het experiment in 2020 uit te breiden naar Vlaardingen en Maassluis.

(bron: KNMT, ANT)

3 thoughts on “Meer kinderen bezoeken tandarts na stimulerende brief

  1. Zou Menzis dit initiatief kunnen overnemen?

  2. H.C. Beets says:

    Is er een manier om deze brief te kunnen zien?
    Mvrgr
    Tandartspraktijk BDH

  3. Doe dit ook bij ouderen door ze te wijzen op de belangrijkheid van het gebit en niet alleen bij jongeren. Gezond begint bij de mond. Vergoed tandheelkunde in de basis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement