Dental Tribune Netherlands

73% van de patiënten liegt tegen tandarts

(foto: 123RF/Vadim Guzhva)
July 29, 2020

Ruim 41% van de patiënten schaamt zich ervoor, maar toch liegt het gros van de patiënten tegen de tandarts. Dit blijkt uit onderzoek van DentaVox. Meestal liegen mensen over het nuttigen van ongezond voedsel en drinken en hun mondhygiëne. Zo geeft 20% van de ondervraagden toe te liegen over tweemaal daags tandenpoetsen.

De enquête is gedurende drie weken afgenomen onder 347 respondenten. De resultaten tonen aan dat schaamte over de mondhygiëne de gebruikelijkste reden is om te liegen. Angst voor de tandarts staat op de tweede plaats. Het gros van de 347 respondenten (67%) geeft aan niet altijd de waarheid te spreken als het gaat om mondhygiëne en preventie. Meer dan de helft van de groep (58%) geeft bovendien aan weleens te liegen over de urgentie van het probleem of waarom ze een afspraak hebben geannuleerd. Een kleinere groep (43%) is niet altijd even eerlijk over hun verzekering. Zij zijn niet op de hoogte van hun polis en zeggen dat alles verzekerd is.

Wanneer het aankomt op de mondhygiëne geeft 20% aan te liegen over de juiste wijze van tandenpoetsen. Bij het flossen is dit percentage net zo hoog. In vergelijking met eerdere onderzoeken over liegen bij de tandarts ligt het percentage dat liegt over het flossen hoger in de Verenigde Staten (27%).

Naast de eerder genoemde schaamte over de mondhygiëne (27%) zijn er andere psychologische factoren om tegen de tandarts te liegen: het beschermen van het zelfbeeld (14%), de angst voor afwijzing (12%) en het niet willen erkennen dat de mondgezondheid slecht is (12%).

(bron: DentaVox)

Scroll down
advertisement

1 Comment

  • René Gruythuysen says:

    De reden van het liegen ligt voor de hand. De patiënt voelt zich niet veilig als communicatie blijft steken in het bombarderen met adviezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International