73% van de patiënten liegt tegen tandarts

Search Dental Tribune

(foto: 123RF/Vadim Guzhva)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wo. 29 juli 2020

save

Ruim 41% van de patiënten schaamt zich ervoor, maar toch liegt het gros van de patiënten tegen de tandarts. Dit blijkt uit onderzoek van DentaVox. Meestal liegen mensen over het nuttigen van ongezond voedsel en drinken en hun mondhygiëne. Zo geeft 20% van de ondervraagden toe te liegen over tweemaal daags tandenpoetsen.

De enquête is gedurende drie weken afgenomen onder 347 respondenten. De resultaten tonen aan dat schaamte over de mondhygiëne de gebruikelijkste reden is om te liegen. Angst voor de tandarts staat op de tweede plaats. Het gros van de 347 respondenten (67%) geeft aan niet altijd de waarheid te spreken als het gaat om mondhygiëne en preventie. Meer dan de helft van de groep (58%) geeft bovendien aan weleens te liegen over de urgentie van het probleem of waarom ze een afspraak hebben geannuleerd. Een kleinere groep (43%) is niet altijd even eerlijk over hun verzekering. Zij zijn niet op de hoogte van hun polis en zeggen dat alles verzekerd is.

Wanneer het aankomt op de mondhygiëne geeft 20% aan te liegen over de juiste wijze van tandenpoetsen. Bij het flossen is dit percentage net zo hoog. In vergelijking met eerdere onderzoeken over liegen bij de tandarts ligt het percentage dat liegt over het flossen hoger in de Verenigde Staten (27%).

Naast de eerder genoemde schaamte over de mondhygiëne (27%) zijn er andere psychologische factoren om tegen de tandarts te liegen: het beschermen van het zelfbeeld (14%), de angst voor afwijzing (12%) en het niet willen erkennen dat de mondgezondheid slecht is (12%).

(bron: DentaVox)

Angst DentaVox Enquête Liegen Mondhygiëne Onderzoek Tandarts Tandenpoetsen

2 thoughts on “73% van de patiënten liegt tegen tandarts

  1. LINA JASULAITYTE says:

    Het liegen betekent dat de patiënt ambivalent is ten opzichte van zelfzorg. Hij of zij zou beter willen en weet dat het zou beter moeten maar het is (nog) niet gelukt. Ambivalentie is de drijvende motor van motiverende gespreksvoering. Als de zorgverlener gaat adviseren, dan schiet de patient in verdediging en dan is de kans voor gedragsverandering verloren. Als de zorgverlener gaat empatisch luisteren, reflecteren en helpt de patiënt zelf eigen redenen om te veranderen benoemen, als het lukt om de patient zelf eigen haalbare plannen te maken, dan is de kans op gedragsverandering veel groter. Als de patient zich geaccepteerd en begrepen voelt, dan is er geen reden om te liegen.

  2. René Gruythuysen says:

    De reden van het liegen ligt voor de hand. De patiënt voelt zich niet veilig als communicatie blijft steken in het bombarderen met adviezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement