DT News - Netherlands - Wat u als tandarts moet weten over patiënten die meedoen aan de ramadan

Search Dental Tribune

Wat u als tandarts moet weten over patiënten die meedoen aan de ramadan

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 23 mei 2018

Bewaar

UTRECHT – Vorige week is de ramadan van start gegaan. In de komende weken onthouden moslims zich van eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Omdat de ramadan van invloed kan zijn op het tandartsbezoek, stelde beroepsvereniging KNMT een lijst op met zaken waar u als tandarts rekening mee kunt houden bij patiënten die aan de ramadan meedoen.

  • Onder meer chronisch zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en sommige ouderen – bij gevaar voor hun gezondheid - zijn vrijgesteld van de ramadan-verplichtingen.
  • Vrijwel alle tandheelkundige behandelingen kunnen in de ramadan-periode worden uitgevoerd, indien er geen (vloei)stoffen of water wordt ingeslikt als gevolg van de behandeling. Houd er rekening mee dat de patiënt vaker vraagt om te spugen en de mond te spoelen.
  • De gebruikelijke mondhygiëne – waaronder poetsen, stokeren, flossen, rageren en spoelen - kan tijdens de ramadan gewoon worden uitgevoerd, mits er geen (vloei)stoffen of water wordt doorgeslikt. Vaak wordt poetsen beperkt tot bijvoorbeeld alleen bij het opstaan.
  • Tijdens de ramadan mogen geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Houd hier als tandarts rekening mee bij het voorschrijven van medicijnen. Bijvoorbeeld door een medicijn tweemaal daags in plaats van driemaal daags voor te schrijven. Overleg desnoods met de apotheker.
  • Aan het begin van de ramadan komen hoofdpijn, misselijkheidsklachten of een algemeen gevoel van onbehagen vaak voor.
  • Door het vasten kan iemand een slechte adem of halitose ontwikkelen. Tongschrapen en de gebruikelijke mondhygiëne kunnen dan soelaas bieden. Dit wordt veelal ’s nachts gedaan.

De ramadan eindigt op de avond van 14 juni en wordt gevolgd door het Suikerfeest.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement