Mondgezondheid tieners verslechterd

Search Dental Tribune

Mondgezondheid tieners verslechterd

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 28 november 2018

Bewaar

De mondgezondheid van vijfjarigen is de afgelopen vijf jaar verbeterd, maar bij tieners en adolescenten is een verslechtering te zien. Dat blijkt uit het Signalement Mondzorg 2018, gepubliceerd door Zorginstituut Nederland (ZiN). De resultaten van dit onderzoek onderstrepen volgens ZiN het belang om te bekijken wat er gedaan kan worden om het preventief gezondheidsgedrag te verbeteren.

Om de trends in mondgezondheid door de jaren heen te kunnen beschrijven, maakte ZiN onderscheid tussen hoog en laag opleidingsniveau. Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds aanzienlijke sociaaleconomische mondgezondheidsverschillen bestaan. In alle leeftijdsgroepen was bij hoge SES-groepen relatief minder cariës te zien. Daarnaast valt op dat jongeren met een migratieachtergrond zowel binnen de hoge als de lage SES-groep over het algemeen een slechter gebit hebben dan jongeren zonder een migratieachtergrond.

Bij 11-jarigen is zowel in de hoge als de lage SES-groep het percentage met een gaaf gebit tussen 2011 en 2017 afgenomen. Bij 17-jarigen is de in 2011 vastgestelde verbetering van mondgezondheid gestagneerd en is in de hoge SES-groep zelfs verslechtering te zien. In de hoge SES-groep komt wel minder cariës voor. De mondhygiëne (bijvoorbeeld tweemaal daags poetsen) van 17-jarigen laat ook te wensen over, vooral in de lage SES-groep.

Bij 23-jarigen heeft de hoge SES-groep minder cariës dan de lage. In de lage SES-groep is een verbetering in de afgelopen 6 jaar waarneembaar, terwijl in de hoge SES-groep de cariës juist toeneemt. Ook bij 23-jarigen laat de mondhygiëne vooral in de lage SES-groep te wensen over. Daarnaast baart de sterke toename van (erosieve) gebitsslijtage zorgen: een vijfde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23-jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen.

Betere preventie
De resultaten van dit onderzoek onderstrepen volgens ZiN het belang om te bekijken wat er gedaan kan worden om het preventief gezondheidsgedrag te verbeteren. Het Zorginstituut zal in contact treden met de partijen in de mondzorg (zorgverleners zorg, patiënten en zorgverzekeraars). Besproken zal worden welke rol de partijen gaan nemen in het tegengaan van de verslechtering van tienergebitten en welke stappen zij gaan zetten om tot verbetering te komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement