Leiderschap in praktijk heeft directe invloed op niveau van preventieve zorg

Search Dental Tribune

Leiderschap in praktijk heeft directe invloed op niveau van preventieve zorg

Foto: (Canva/diignat)
Anisha Hall Hoppe, DT International

Anisha Hall Hoppe, DT International

di. 27 september 2022

Bewaar

MALMÖ, ZWEDEN – Hoewel Zweden een robuuster gezondheidssysteem kent dan veel andere landen, krijgen volwassenen in het land vaak nieuwe cariësdiagnoses. De auteurs van een recent onderzoek naar leiderschap in praktijken in Zweden geven aan dat, hoewel het aantrekken van competente mondzorgverleners belangrijk is – vooral buiten de steden – de kwaliteit van leiderschap in praktijken een direct verband heeft met zowel de werkomgeving als het bieden van cariëspreventie.

Gebaseerd op data van meer dan 5300 patiënten en informatie over de werkomgeving van 75 mondzorgpraktijken, zagen de auteurs dat patiënten meer kans maakten op de noodzakelijke preventieve zorg als de praktijk een hoge kwaliteit aan leiderschap bezat, zoals deze werd beoordeeld door de werknemers. Een hoge kwaliteit aan leiderschap zorgde ook voor veel samenwerking en gaf duidelijke verwachtingen van de rollen en lage burn-out-cijfers onder werknemers. Omdat de behandeling van cariës in Zweedse praktijken uitgevoerd wordt door het team, is duidelijkheid over onderlinge rollen belangrijk om ook preventieve zorg te bieden, zeggen de auteurs. Verrassend genoeg hadden deze omgevingsfactoren die ontstaan uit sterk leiderschap geen effect op de preventieve zorg die door de praktijk geleverd werd, hoewel het niveau van deze factoren een duidelijke graadmeter was voor het niveau van leiderschap. De auteurs suggereren dat dit erop kan duiden dat er andere mechanismen zijn die ervoor zorgen dat leiderschap invloed heeft op werknemers op het gebied van cariëspreventie.

In Zweden worden meer dan de helft van de patiënten die worden behandeld voor cariës binnen twee jaar opnieuw gediagnostiseerd met cariës, ondanks zorgvuldig opgevolgde vervolgafspraken, wat erop duidt dat het bieden van evidence-based preventieve zorg complex is. De onderzoekers kwamen erachter dat minder dan 10% van de patiënten in hun onderzoek daadwerkelijk preventieve zorg kregen naast hun restauratieve behandeling. Om dit resultaat te verklaren richtten de auteurs zich op bevindingen dat tandartsen het lastiger zouden vinden om preventie in te zetten dan restauratie en wellicht geen preventieve zorg aanbieden als ze denken dat een preventief programma niet goed opgevolgd zal worden en dat patiënten zich mogelijk verslagen, schuldig en kwetsbaar zullen voelen, wat het hen moeilijk maakt om vragen te stellen, zeker als het team het druk heeft.
De auteurs benadrukken het belang van goed leiderschap in een praktijk om werknemers een betere focus en prioriteit op preventie te geven en de noodzaak van goed leiderschap om een werkklimaat te scheppen dat de drempel verlaagt voor patiënten om hun mening te geven. Het onderzoek laat ook zien dat jongere, mannelijke patiënten met een lager opleidingsniveau, geboren buiten Scandinavië, statistisch gezien meer kans maakten op het ontvangen van cariëspreventie. Inkomen had geen effect. Deze bevindingen ondersteunen dat hoogrisicogroepen de meeste preventieve zorg lijken te krijgen, onafhankelijkheid van het inkomen, wat sociale ongelijkheid in gezondheidszorg tegengaat, volgens Zweedse regelgeving in de gezondheidszorg.

Het onderzoek, getiteld ‘Leadership, work environment and caries prevention. What is good for the staff, is also good for the patients’, werd op 18 augustus 2022 online gepubliceerd in Acta Odontologica Scandinavica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement