DT News - Netherlands - Europese Commissie adviseert verbod op tandheelkundig amalgaam

Search Dental Tribune

Europese Commissie adviseert verbod op tandheelkundig amalgaam

Tandheelkundig amalgaam bestaat uit een combinatie van metalen (50% kwik, 35% zilver en tin, koper en andere spoormetalen) en wordt sinds 150 jaar veel gebruikt als vulmateriaal voor cariës. (DTI/foto eigendom van Kacso Sandor/Shutterstock)
Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 29 augustus 2012

Bewaar

BRUSSEL – Tandheelkundig amalgaam moet de komende jaren verdwijnen, omdat kwik een negatieve uitwerking op het milieu heeft. Dat adviseert de Europese Commissie op basis van onderzoek. Het verbod moet samengaan met een verbeterde handhaving van de EU-wetgeving over de afvalverwerking van tandheelkundig amalgaam.

Volgens het rapport worden kwikvrije alternatieven nog niet genoeg gebruikt in veel EU-landen. Dit komt doordat tandartsen vaak denken dat ‘alternatieve’ vullingen duurder zijn dan amalgaamvullingen, zij nog niet kunnen werken met de nieuwe vullingen en/of denken dat composietmaterialen een kortere levensduur hebben. Sommige tandartsen zijn ook “onwillig om hun praktijk te veranderen en te investeren in nieuwe apparatuur om te werken met kwikvrije vullingen,” aldus het rapport. Veel patiënten weten volgens de auteurs van het rapport niet eens dat amalgaamvullingen kwik bevatten.

In 2007 werd kwik in de EU gebruikt in meer dan zestig verschillende toepassingen. Het werd het meest gebruikt in chlooralkaliproducten (41%), maar op de tweede plek stonden amalgaamvullingen (24%). Als kwik in chlooralkaliproducten uiteindelijk helemaal niet meer gebruikt wordt (streefjaar 2020), zou kwik vooral in de tandheelkunde nog voorkomen.

Het rapport bevat een basisscenario en drie beleidsmaatregelen om de negatieve effecten van amalgaam op het milieu te reduceren. De onderzoekers benadrukken dat er geen wetenschappelijke consensus is over de directe gezondheidseffecten van tandheelkundige amalgaam (behalve allergieën) en dat toekomstige beleidsplannen zich daarom richten op de gevolgen voor het milieu en op de indirecte gezondheidseffecten.

Als eerste beleidsplan adviseren de onderzoekers verbeterde handhaving van de EU-wetgeving over afvalverwerking van tandheelkundig amalgaam. Daarnaast moeten lidstaten aangemoedigd worden nationale maatregelen te nemen voor het uitbannen van kwik uit de tandheelkunde en het promoten van kwikvrije materialen.

De onderzoekers concluderen dat het meest effectieve beleid zou bestaan uit een combinatie van een verbod op tandheelkundig amalgaam en een verbeterde handhaving van de EU-wetgeving over de afvalverwerking van kwik. De Europese Commissie “vraagt lidstaten maatregelen te nemen om het afval van tandheelkundig amalgaam te verwerken in overeenstemming met de EU-wetgeving en om bewijs te leveren van de effectiviteit van de genomen maatregelen. Om aan de vereisten te voldoen zijn amalgaamseparatoren in tandheelkundige praktijken nodig, moet gezorgd worden voor adequate handhaving van deze apparaten zodat ze voor minimaal 95% effectief zijn en moet amalgaamafval verzameld en verwerkt worden door bedrijven die daartoe geautoriseerd zijn.”

Het verbod op kwik kan worden ingevoerd door het gebruik van kwik in de tandheelkunde toe te voegen aan annex XVII van de REACH Regulation wetgeving. REACH (Registration, Autorisation and Restriction of Chemicals) is de EU-regelgeving voor chemicaliën, die tot doel heeft de gezondheid van de mens en het milieu te verbeteren. REACH ontwikkelt wettelijke normen voor Europa.

Het rapport adviseert om enkele afgeperkte vrijstellingen in de normen op te nemen voor medische aandoeningen waarbij geen alternatief voor tandheelkundig amalgaam voorhanden is. Uit het rapport blijkt dat de beslissing om een REACH Restriction Dossier toe te voegen en een verbod in te voeren waarschijnlijk in 2013 genomen zal worden.

De onderzoekers beschouwen de combinatie van een verbod en strengere EU-regelgeving voor kwik noodzakelijk, omdat zonder een verbod geen verandering optreedt in de huidige situatie, waarbij kwik vrijkomt door de natuurlijke verslechtering van vullingen in de monden van mensen, door crematie en begravingen en door restemissie in stedelijk afvalwater.

Door het verbod kan het milieueffect op de lange termijn beïnvloed worden en ontstaat er na vijftien jaar een significante vermindering van kwik. Voor kwikreductie op de korte termijn moeten daarom beide beleidsmaatregelen ingevoerd worden.

De effecten van amalgaam op het milieu zijn veelbesproken. Zweden heeft tandheelkundig kwik al uitgebannen, terwijl Denemarken, Finland, Nederland en Italië het gebruik drastisch hebben ingedamd. Andere landen, zoals Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk, hebben ofwel beperkingen of richtlijnen over het gebruik van amalgaam.

Het volledige onderzoek, 'Study on the potential for reducing mercury pollution from dental amalgam and batteries', uitgevoerd door een Franse milieu- en duurzaamheidsorganisatie, kan gedownload worden op http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf. (bron: Dental Tribune International)
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement