Gemotiveerde en verbonden medewerkers maken het verschil

Search Dental Tribune

Gemotiveerde en verbonden medewerkers maken het verschil

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/Andrea Piacquadio)
Alexander Tolmeijer

By Alexander Tolmeijer

wo. 18 november 2020

save

Er is een tekort aan mensen in de zorg, ook in de mondzorg. Dit geldt voor tandartsen en mondhygiënisten, maar het is tegenwoordig ook lastig om goede assistenten en preventieassistenten te vinden. De eisen waaraan zij moeten voldoen zijn bijvoorbeeld vele malen hoger dan vroeger. Het kan dus een uitdaging zijn om goede medewerkers voor de praktijk te vinden. Als je dan een fijne collega aan jouw team hebt toegevoegd, wil je deze graag behouden. Hoe zorg je dat vakbekwame medewerkers zich snel thuis voelen in jouw praktijk en dat je ook op de lange termijn werkt aan de tevredenheid en optimale samenwerking? Een succesvolle werkrelatie vereist structurele aandacht, die start met een goed inwerkprogramma.

Het inwerkprogramma
Goed ingewerkte medewerkers zijn sneller beter in het werk dat ze doen, ze zijn tevredener en blijven langer bij de werkgever. Een slechte inwerkperiode geeft daarentegen vaak aanleiding om binnen een jaar weer verder te kijken. Onthoud voor de inwerkperiode de 5C’s als uitgangspunt: Compliance, Clarification, Culture, Connection en Checkback.

Compliance. Informeer de medewerker goed over zaken waar hij of zij zich aan moet houden. Wat zijn de protocollen die nageleefd moeten worden? Speciale aandacht verdienen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en veiligheidsvoorschriften.

Clarification. Wat zijn de verwachtingen van de praktijk, als het gaat om houding en gedrag? Wat zijn bijvoorbeeld de afspraken als iemand aan het eind van de dag uitloopt? Welke houding en verantwoordelijkheid verwacht je van een zzp-tandarts jegens de tandartsassistent?

Culture. Laat de nieuwe medewerker goed kennismaken met de visie, missie en de kernwaarden van de praktijk. Wat is de geschiedenis van de praktijk? En welke openheid wordt van elkaar verwacht?

Connection. Samenwerken betekent verder komen. Met een skillsmatrix maak je inzichtelijk wie wat kan in de praktijk. Zo zorg je dat een medewerker goed weet bij wie hij terecht kan voor vragen. Een buddy toewijzen kan ook enorm helpen.

Checkback. Belangrijk is dat je, zeker in het begin, met elkaar blijft bespreken hoe het gaat. Waar loopt de nieuwe medewerker tegenaan, wat gaat goed en wat moet beter? En onthoud dat zelfs een heel ervaren collega er in een nieuwe praktijk weer moet inkomen. Dat is meestal niet in vier weken proeftijd gebeurd.

Voorbeelden over het inwerken van medewerkers vind je op www.dentiva.nl/medewerkers-inwerken.

Hoe tevreden zijn jouw medewerkers?
Na een succesvol inwerkprogramma is het uiteraard van belang dat jouw medewerkers tevreden blijven. Daarom wil je als tandarts ook jouw goed werkende, bestaande team in het oog houden. Dit betekent dat je voldoende tijd moet blijven vrijmaken voor tussentijdse, individuele gesprekken. Zo blijf je goed op de hoogte van wat er leeft. Aandacht geven wordt sowieso enorm gewaardeerd.

Een van de peilstokken die voor het team veel nut heeft is een medewerkersonderzoek. Dentiva, ondersteuner van tandartspraktijken op het gebied van management en efficiency, gebruikt hiervoor de onderzoeksmethodiek van Gallup. Dit bedrijf verricht al 80 jaar wereldwijd, gestructureerd opinieonderzoek. Gallup verzamelt hierbij gegevens over talenten van de beste leiders en bestuurders, tot aan gewasonderzoeken in de landbouw. Uit al die data heeft Gallup de tien meest relevante vragen herleid, die de basis vormen voor het meten van medewerkerstevredenheid. Steeds komt uit deze onderzoeken naar voren dat gemotiveerde en verbonden medewerkers het verschil maken bij bedrijven die het best presteren.

Helaas blijkt de realiteit anders. Gemiddeld voelt slechts 33% van de medewerkers zich echt verbonden met het werk en de werkgever. Werk aan de winkel dus, ook in de tandartspraktijk. Hoe weet je hoe je het ‘doet’ op dit gebied? Een tevredenheidsonderzoek kan enorm waardevol inzicht in de aandachtspunten geven. Veel praktijken kunnen zich bijvoorbeeld nog verbeteren op het gebied van doelen stellen, communicatie en complimenten geven. Als je teamleden lang bij je wilt houden, dan is het belangrijk om hier structureel aandacht aan te geven.

Millennials aan je verbinden
Met name voor de nu werkende generatie millennials, geboren tussen 1980 en 1995, is die aandacht in grote mate van belang. Iedere generatie groeit op in een andere tijd met nieuwe mogelijkheden. Ook de millennials hebben een eigen kijk op het leven, met een eigen set van normen, waarden en prioriteiten. Als je jonge mensen wilt binden aan je praktijk, dan moet je je ook in hen kunnen verplaatsen. Dat is niet altijd makkelijk.

Zelf ben ik opgegroeid in een tijd dat er niets te kiezen viel. Hoe anders is dat nu? Als je wel veel keuzes hebt, worden er ook nieuwe dingen belangrijk. Millennials zijn idealistischer. Uit veel onderzoek (Gallup) blijkt dat het gevoel mee te werken aan ‘het hogere doel’ voor medewerkers altijd al belangrijk is geweest om gemotiveerd te blijven. Bij millennials is het nóg belangrijker om hen dat gevoel te geven. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk merken we dat het stellen van échte zorgdoelen helpt bij medewerkerstevredenheid en het binden van je team.

Hogere doelen voor millennials kun je zoeken in meer samenwerken in een multidisciplinair team, hogere kwalitatieve eisen en specialisatie of differentiatie. Ook doelen met een meer preventieve aanpak werken over het algemeen goed bij millennials. Goede zorg verlenen vinden we als professional in de mondzorg natuurlijk vanzelfsprekend. Maar voor de millennial speelt ook het gevoel mee om daarbij persoonlijk steeds weer uitgedaagd te worden en te verbeteren.

Tijdens het Dental Practice Excellence Seminar & Masterclass op 19 en 20 maart 2021, georganiseerd door Dentiva, wordt veel aandacht besteed aan het onderlinge verband tussen team, sturen op cijfers en resultaat. De onderwerpen uit dit artikel worden daar ook tot in detail behandeld. Ga voor meer informatie en inschrijven naar DPE2021.nl. Op deze website kun je ook een e-book downloaden over ‘Leidinggeven aan jouw team’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement