DT News - Netherlands - Geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke tanden

Search Dental Tribune

Geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke tanden

In de meerderheid van de gevallen kunnen zelfs experts niet zien of een tand van een man of een vrouw is. (foto: eigendom van Kurhan/shutterstock)
Laura van Dee

Laura van Dee

di. 8 mei 2012

Bewaar

BERLIJN – Er zijn geen duidelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke gebitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Berlijn. Uit eerdere morfometrische onderzoeken werden wel geslachtsdimorfismen bij menselijke tanden aangetoond, bijvoorbeeld dat vrouwelijke tanden kleiner zijn dan mannelijke.

De onderzoekers gingen na of het geslacht bepaald kan worden door een analyse van de voortanden. Dit werd getest door proefpersonen vijftig beelden te laten beoordelen van de voortanden van mannen en vrouwen tussen zeven en vijfenzeventig jaar oud. De lippen werden niet getoond. De proefpersonen bestonden uit tandartsen, mondzorgtechnici, studenten tandheelkunde en mondzorgprofessionals en mensen zonder tandheelkundige achtergrond.

De resultaten tonen aan dat in slechts 50% van de gevallen het geslacht kon worden bepaald. Hoewel sommige gebitsstanden goed werden ingeschat door 70% van de participanten, werden andere verkeerd ingeschat door een even groot percentage participanten. De aanname dat vrouwen ronde tanden hebben en mannen hoekige werd niet bevestigd. Daarnaast bleken vorm, grootte en kleur van de hoektanden geen betekenisvolle indicatoren te zijn voor geslacht.

“In de dagelijkse praktijk is het relevant of de restauratie bij het gezicht van de patiënt past, maar niet of de patiënt een man of een vrouw is,” concludeert Radlanski. “Mannen- en vrouwengebitten zijn niet te onderscheiden.”

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement