Prinsjesdag 2019: de belangrijkste gevolgen voor de tandarts

Search Dental Tribune

Prinsjesdag 2019: de belangrijkste gevolgen voor de tandarts

(foto: Ministerie van Defensie)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 2 oktober 2019

Bewaar

DEN HAAG – Naast het mogelijk verhogen van het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde zijn er tijdens Prinsjesdag meer relevante zaken voor de tandarts aan bod gekomen. Dental Tribune zet de belangrijkste punten op een rij, gebaseerd op publicaties van KNMT en ANT.

Toekomstbestendige zorg
Om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, is een van de speerpunten van het ministerie van VWS om de zorg toekomstbestendig te maken. Daarom is er komend jaar 88 miljard euro beschikbaar voor de zorgsector. Dat is ruim 3 miljard meer dan vorig jaar. VWS gaat inzetten op preventie in plaats van curatie, het verplaatsen van zorg door inzet van moderne en digitale technologie en het aantrekken van voldoende zorgpersoneel. Voor de zomer van 2020 komt het ministerie met een visie hoe ze dit denkt te gaan realiseren.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd en de arbeidskorting verhoogd. De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de aftrek wordt het bedrag waarover inkomstenbelasting is verschuldigd, verlaagd. Op dit moment kunnen ondernemers 7.280 euro per jaar aftrekken. Jaarlijks zal deze aftrekpost met 250 euro worden verlaagd, totdat het in 2028 nog 5.000 euro betreft. Deze maatregel is gericht op het verkleinen van het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zzp’ers.

Zelfstandigenverklaring
Vanaf 2021 geldt voor zzp’ers een minimumuurtarief van 16 euro per uur. Het kabinet gaat ervanuit dat zzp’ers met een uurtarief boven de 75 euro kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en zich hiervoor kunnen verzekeren. Daarom kunnen zzp’ers met een hoog uurtarief vanaf 2021 werken met een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken en gevrijwaard zijn van loonheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen.

Wettelijk verplichte gegevensuitwisseling
Het ministerie van VWS wil digitalisering van de zorg versnellen. Daarom wordt in het programma ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ de benodigde wetgeving opgesteld voor het digitaal uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. Ook worden de gegevensuitwisselingen die als eerste verplicht digitaal moeten verlopen, aangewezen.

Antibioticaresistentie
De tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie, die zich bezighouden met tegengaan van antibioticaresistentie en samenwerking in de regio stimuleren, zullen worden versterkt.

Compensatieregeling
Per 1 januari 2020 kunnen kleine werkgevers compensatie krijgen voor transitievergoedingen als zij (of hun erfgenamen) hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Naast deze compensatieregeling wordt per 1 april 2020 ook de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte ingevoerd.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid komt met een voorstel omtrent een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het is nog onduidelijk wanneer de AOV ingaat en wat deze gaat kosten. Naar verwachting wordt in de zomer van 2020 een voorstel gedaan.

Verklaring Omtrent Gedrag
Op dit moment wordt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als vergoeding beschouwd die in de vrije ruimte valt. Dit wordt door werkgevers vaak als hinderlijk ervaren, omdat een dergelijke verklaring vaak wettelijk verplicht is en geen voordeel heeft voor de werknemer. Daarom wordt de VOG per 1 januari 2020 gericht vrijgesteld.

(bron: KNMT, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement