DT News - Netherlands - Groen licht voor taakherschikkingsexperiment

Search Dental Tribune

Groen licht voor taakherschikkingsexperiment

Een deel van de mondhygiënisten mag een aantal nu nog voorbehouden handelingen, zoals verdoven, het maken van röntgenfoto's en de behandeling van primaire caviteiten, zelfstandig uitvoeren. (foto: Pixabay)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 4 juni 2019

Bewaar

UTRECHT – Op 31 mei 2019 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor tijdelijke zelfstandige bevoegdheid van de geregistreerde mondhygiënist gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is er groen licht voor het experiment.

Met het langverwachte startsein wordt de mondhygiënist breder inzetbaar, aangezien er voor bepaalde handelingen geen opdracht meer nodig is van een tandarts. Volgens de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is dit een positieve ontwikkeling voor de mondgezondheid van de patiënt. “Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de capaciteit van mondzorgverleners,” aldus voorzitter Manon van Splunter-Schneider.

De taakherschikking moet bijdragen aan het doelmatiger organiseren van de zorg met behoud en verbetering van kwaliteit. De mondhygiënist is al jaren zelfstandig bevoegd voor de meerderheid van de taken. Alleen voor voorbehouden handelingen, zoals verdoven, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van primaire caviteiten, was nog opdracht van een tandarts vereist. Mondhygiënisten gaan dus geen andere werkzaamheden uitvoeren, maar het wettelijk kader waarbinnen deze zorg wordt verleend verandert.

Beroepsverenigingen KNMT en ANT zijn, zoals bekend, minder gelukkig met de AMvB en reageren ook deze keer fel. “Dat de minister het experiment met het toekennen van drie voorbehouden handelingen aan mondhygiënisten doorzet, is vooral slecht nieuws voor de patiënt,” stelt voorzitter van de KNMT Wolter Brands. “Die loopt het risico op onvolledige diagnoses, overbehandeling en onnodige kosten. Daarnaast is het uitermate verwarrend dat de ene mondhygiënist wél aan het experiment mag meedoen en de andere niet.” Ook de ANT is sceptisch. “De laatste jaren wordt juist overal in de zorg de les getrokken dat er één team nodig is, met één aanspreekpunt en één patiëntendossier. Het ministerie lijkt zich desondanks op een irrationele manier vast te bijten in beleid dat juist zal gaan leiden tot versnippering van de mondzorg, onnodige extra kosten en alle gevolgen die daarmee zullen samenhangen,” betoogt voorzitter Jan Willem Vaartjes.

Naar verwachting zal het experiment op 1 juli 2020 van start gaan. Wanneer het experiment na vijf jaar als doeltreffend en effectief wordt beschouwd, zal de tijdelijke zelfstandige bevoegdheid worden omgezet naar een definitieve bevoegdheid. De geregistreerde mondhygiënist zal dan opgenomen worden in artikel 3 van de wet BIG.

(bron: NVM-Mondhygiënisten, KNMT, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement