Dental Tribune Netherlands

Grote waardering voor mondzorg tijdens coronapandemie

December 01, 2020

AMSTERDAM – Het ministerie van VWS heeft in een brief aan de Mondzorgalliantie grote waardering uitgesproken aan de mondzorg in Nederland. De waardering is voor de manier waarop de sector de zorgverlening tijdens de coronapandemie aanpakt. Ook maakt het ministerie nog eens expliciet dat mondzorgverleners tot de zorgberoepen horen.

Het ministerie van VWS prijst de Mondzorgalliantie voor het feit dat zij hun leden in de beginfase van de coronacrisis hebben geadviseerd hun praktijken te sluiten, Deze sluiting was op vrijwillige basis waarmee de verantwoordelijkheid ten aanzien van verantwoorde zorg serieus werd aangetoond. In de brief erkent het ministerie daarnaast dat de Leidraad Mondzorg Corona, samen met de richtlijn Infectiepreventie, het belangrijkste kader is om vast te stellen of er tijdens de pandemie op een verantwoorde manier zorg wordt verleend.

De Mondzorgalliantie, een samenwerkingsverband tussen ANT, KNMT, ONT en NVM-mondhygiënisten, voelt zich gesterkt in haar eerdere standpunt dat mondzorgverleners als zorgberoepen moeten worden gezien door het volgende citaat in de brief:

Tijdens de zorgverlening is er meestal nauw contact tussen de patiënt en de zorgverlener. Dit geldt niet alleen voor de mondzorg, maar voor de meeste zorgberoepen. De meeste zorgberoepen vallen hiermee in de categorie contactberoepen. Omdat het van belang is dat de reguliere zorgverlening zo veel mogelijk doorgang kan vinden, worden er voor de zorg uitzonderingen gemaakt op de maatregelen om de pandemie terug te dringen. Dit is opgenomen in artikel 58f derde lid sub b. Daar waar uitzonderingen worden gemaakt voor de zorg, gelden deze uitzonderingen vanzelfsprekend ook voor de mondzorg.

Lees de hele brief aan de Mondzorgalliantie hier terug.

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International