DT News - Netherlands - Het Mondzorgregister stopt

Search Dental Tribune

Het Mondzorgregister stopt

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 10 april 2018

Bewaar

ALMKERK – Het Mondzorgregister houdt per 1 mei 2018 op te bestaan. Het register verwacht dat vanaf 2019 deskundigheidsbevorderende activiteiten verplicht worden gesteld voor herregistratie in het BIG-register. Omdat dit een andere opzet van organisatie en registratie van nascholing vereist, ziet het Mondzorgregister, dat sinds 2013 in de vorm van een pilot bij- en nascholing van tandartsen, mondhygiënisten, assistenten en studenten in de mondzorg registreerde, geen toekomst meer voor zichzelf.

Het register gaat met ingang van 19 mei ‘offline’. Tot 1 mei wordt de presentie bij cursussen nog verwerkt. Vervolgens kunnen ingeschrevenen van het register nog tot en met 19 mei hun portfolio downloaden voor eigen registratie. Vanaf 20 mei zijn de gegevens niet meer toegankelijk.

Het Mondzorgregister werd in 2013 in het leven geroepen na een conflict tussen het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en de stichting QuAT (Q-Keurmerk). QuAT wenste zich niet te laten erkennen door het KRT, omdat de accrediterende instantie het onterecht vond dat een registrerend orgaan zich met het al dan niet erkennen van geaccrediteerde nascholing bezighoudt. In reactie beëindigde het KRT de erkenning van Q-Keurmerk-geaccrediteerde cursussen. De Nederlandse Vereniging Tandartsen (inmiddels Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen) besloot daarop het Mondzorgregister te starten, om ervoor te zorgen dat Q-geaccrediteerde cursussen toch geregistreerd konden worden.

In 2017 bleek uit een rondgang van Dental Tribune dat verplichte nascholing voor tandartsen als voorwaarde voor herregistratie niet lang meer op zich zou laten wachten. Er was voldoende draagvlak en het ministerie van VWS werkte reeds aan een wijziging van de Wet BIG. Consensus onder de verschillende tandheelkundige beroepsverenigingen over de concrete invulling van verplichte nascholing was er echter nog niet. Wel bleek uit een door Dental Tribune gehouden poll dat de meerderheid van de respondenten (57%) voorstander is van wettelijk verplichte nascholing voor de tandarts.
(bron: Mondzorgregister)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement