DT News - Netherlands - Ruim kwart tandartsen verwacht meer klachten en claims als gevolg van corona

Search Dental Tribune

Ruim kwart tandartsen verwacht meer klachten en claims als gevolg van corona

(foto: Canva/pixelshot)
Erik van Dam

Erik van Dam

wo. 17 maart 2021

Bewaar

Wat weet de tandarts van het Nederlandse gezondheidsrecht? Hoe verhoudt zich dat tot andere (para)medische beroepsgroepen en hoe ontwikkelde het zich de afgelopen jaren? En, in deze uitzonderlijke tijden: welk effect gaat corona volgens de tandarts hebben op het aantal klachten en claims? Erik van Dam (VvAA) bespreekt weer de opvallendste resultaten van het jaarlijkse VvAA-ledenpanelonderzoek over gezondheidsrecht. Dit keer de 2020-najaarseditie.

Informatiebehoefte neemt toe
Het aandeel tandartsen dat aangeeft dat het hem duizelt als het om gezondheidsrecht gaat, stijgt flink: naar 58% (2019: 48%). Opvallend, want het gemiddelde over alle beroepsgroepen heen is het gelijk gebleven (48%). De duizelingen bij de tandarts zien we terug in diens behoefte aan meer (toegankelijke) informatie over gezondheidsrechtelijke zaken. Die behoefte stijgt naar 70% (2019: 63%). De tandartsen voeren samen met de fysiotherapeuten (73%) de lijst aan, in het onderzoek in 2020. Voor alle beroepsgroepen tezamen is de informatiebehoefte juist (iets) afgenomen, naar 62% (2019: 65%). Figuur 1 toont de informatiebehoefte van de tandarts tussen een aantal andere beroepsgroepen in het onderzoek. VvAA geeft vanuit haar vakkennis én praktische ervaring op verschillende manieren steeds vaker invulling aan die behoefte. Het minicollege ‘Grip op zorgwetgeving in vier minuten’ geeft alvast een kort overview (zie kader ‘Online minicolleges’).

 

Wkkgz-kennis zakt weg
In eerdere jaren zagen we al dat tandartsen meer vertrouwen hebben in hun kennis over diverse gezondheidsrechtelijke onderdelen dan zorgverleners uit andere beroepsgroepen. Denk daarbij aan de Wet BIG, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de medische aansprakelijkheid. De Wkkgz kent voor tandartsen over de jaren bijvoorbeeld minder geheimen dan voor alle andere beroepsgroepen uit het onderzoek. We zien dat duidelijk terug in figuur 2. We zien daarin echter ook dat, net als bij de andere beroepsgroepen, die kennis aan erosie onderhevig is. Waar in 2017 bijna twee derde (65%) van de tandartsen nog aangaf meer dan het doel van de wet te kennen, is dat nu net iets meer dan helft (53%). De toegenomen informatiebehoefte is in dit kader hoopvol. Voor een korte reminder bieden we via het kader ‘Minicolleges gezondheidsrecht’ om te beginnen het minicollege ‘De Wkkgz in drie minuten' aan.

Meer klachten verwacht
En als het toch al duizelt, wat doet zo’n uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van de coronapandemie dan met het beeld van de zorgverlener van het juridisch kader waarbinnen hij moet werken? Ziet hij de kans op een klacht of claim in deze tijd bijvoorbeeld toenemen? Een deel van de zorgverleners duidelijk wel: een kwart van hen (24%) verwacht meer klachten (tuchtklacht, Wkkgz-klacht) en claims (aansprakelijkheidstelling voor financiële schade) als gevolg van de pandemie. Bij tandartsen is dat aandeel nog wat hoger (28%). Bij coronagerelateerde klachten en claims kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitgestelde reguliere zorg (delay), waardoor aandoeningen bij patiënten zich negatief ontwikkelen en de geleden schade toeneemt. Figuur 3 toont de onderzoekstelling en antwoordcategorieën die de zorgverleners hierover in het najaar van 2020 voorgelegd kregen.

Onderzoek 2020
Het jaarlijkse VvAA-ledenpanel-onderzoek over de bekendheid van zorgwetgeving leverde in het najaar van 2020 een overallrespons op van 674 respondenten. Dat was iets minder dan eerdere jaren (bijvoorbeeld 2019: 736). Daarbinnen is het aantal respondenten bij de tandartsen met 79 hoger dan in 2019 (60), en weer bijna op het gemiddelde van de jaren daarvoor.

 

Te vroeg voor conclusies
Dat de corona-uitbraak extra klachten en claims oplevert is voorstelbaar, maar het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen in hoeverre dit daadwerkelijk aan de orde is. Bij VvAA zien we de eerste zaken binnenkomen, maar de omvang daarvan is beperkt. Aan de andere kant weten we uit ervaring dat klachten, maar zeker ook claims, vaak een aanzienlijke tijd na het optreden van de betreffende oorzaak worden ingediend. Vooralsnog geen reden voor paniek dus, maar de vinger blijft wel degelijk aan de pols.

Online minicolleges
Als tandartspraktijkhouder komt er van alles op u af, ook naast het directe werk aan de stoel. Dan is het niet altijd eenvoudig het overzicht te behouden. Voor een snel, helder overzicht van de hoofdlijnen van een aantal ‘taaie thema’s’ ontwikkelde VvAA de online minicolleges. Twee daarvan gaan over gezondheidsrecht: één over de volle breedte van de Nederlandse zorgwetgeving, de ander zoomt volledig in op de Wkkgz.

Beide video’s:

De video’s bekijkt u via vvaa.nl/minicolleges.

 

Over de auteur
Drs. ing. Erik M. van Dam is senior consultant kennismanagement en onderzoeker bij VvAA. Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u mailen naar erik.van.dam@vvaa.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement