Intraorale scanner betrouwbaar alternatief voor visuele controle in opsporen cariës

Search Dental Tribune

Intraorale scanner betrouwbaar alternatief voor visuele controle in opsporen cariës

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van een intraorale scanner voor het opsporen van cariës net zo effectief kan zijn als visuele klinische waarneming. (vetkit/Shutterstock)

ATHENE/KOPENHAGEN – Er bestaat weinig onderzoek dat de werkzaamheid van intraorale scanners vergelijkt met visueel waarnemen in het opsporen van dentale cariës. Door de twee methoden met elkaar te vergelijken in het detecteren en classificeren van occlusale cariës, hebben onderzoekers nu vastgesteld dat het gebruik van een 3D intraorale scanner net zo betrouwbaar is als visuele klinische controle. Dat kan met name nuttig zijn voor onderzoek en controle op afstand.

De primaire bevindingen tonen aan dat door het gebruik van een intraorale scanner, behandelaars valkuilen kunnen vermijden die gebruikelijk zijn bij visuele inspectie en geassocieerd zijn met 2D dentale foto’s. Standaard dentale foto’s kunnen aanzienlijk beïnvloed worden door het gebrek aan geschikt licht en vergroting en ook door de hoek waarin een foto gemaakt is. Andere belemmeringen in het opsporen van occlusale cariës kunnen non-carieuze laesies zijn, overvloedig speeksel en tandplak. Patiënten moeten soms ver reizen, en dat kan het moeilijk maken voor behandelaars om adequate controles uit te voeren.

De onderzoekers hebben beide methodes gebruikt om drie oppervlakten te beoordelen van meer dan vijftig blijvende posterieure elementen voor en na extractie. Voor de extractie werd de tandplak verwijderd van de elementen en zowel standaard visueel klinisch beoordeeld als met een intraorale scan. Zes maanden later werden de modellen bekeken op kleur en fluorescentie en kregen ze een histologische score die de demineralisatie van glazuur en dentine in relatie tot de dikte bekeek. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de twee methodes om cariës op te sporen.

De onderzoekers suggereren dat een gebrek aan literatuur verantwoordelijk is voor de terughoudendheid van sommige behandelaars om de intraorale scanner te gebruiken om cariës op te sporen. Ze wijzen ook op de waarde van verder onderzoek naar aanvullende methoden om cariës op te sporen met een intraorale scanner die gebruikmaakt van blauw licht voor het bekijken van vroege demineralisatie van glazuur en cariësdetectie, transilluminatie en infraroodreflectie.

De onderzoekers stellen dat intraorale scanners behandelaars voorzien van data die nuttig zijn voor vergelijkingen en dat ze daarom een betrouwbaar alternatief zijn voor standaard visuele controle, zeker voor behandelaars met patiëntengroepen die moeilijker te bereiken zijn.

Het onderzoek, getiteld ‘Occlusal caries detection on 3D models obtained with an intraoral scanner. A validation study’, is in april 2023 gepubliceerd in Journal of Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement