DT News - Netherlands - Ivoren Kruis neemt leiding in voorlichting ouderen

Search Dental Tribune

Ivoren Kruis neemt leiding in voorlichting ouderen

Jan Franke

Jan Franke

wo. 27 juli 2011

Bewaar

ZOETERMEER – Vanuit de mondzorg groeit de vraag naar goede preventievoorlichting voor ouderen. Om dit te coördineren kwamen in mei verschillende verenigingen en belangenorganisaties (waaronder de NMT, ANT, NVM, NVT en de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie) en het Ivoren Kruis bijeen voor een rondetafelgesprek. Tijdens dit overleg werd besloten dat het Ivoren Kruis een voortrekkersrol in de voorlichting voor ouderen gaat spelen. De organisatie zal hiervoor (nieuwe) financiële middelen aanwenden en geschikte partners zoeken.

Het Ivoren Kruis beschouwt een gezond gebit als een belangrijke factor voor een goede kwaliteit van leven. Het op peil houden en verbeteren van de mondgezondheid van de groeiende groep ouderen die de eigen dentitie behoudt, en mede hierdoor met nieuwe problemen wordt geconfronteerd, noemt de vereniging in haar perscommuniqué ‘een gigantische verantwoordelijkheid voor de tandartsen en mondhygiënisten in ons land’.

Verschillende experts in de gerodontologie en aanverwante disciplines in de mondzorg gaven tijdens het overleg hun mening over de vorm en inhoud van de campagne. Prof. dr. R.M.H. Schaub, drong tijdens het overleg aan op een nauwkeurige definitie van de doelgroep ‘ouderen’ en de vormen van preventie die hieruit voortvloeien. Prof. dr. C. van Loveren, bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en voorzitter van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis, bracht verschillende organisatorische vragen ter berde: ‘Wat is de kwetsbaarheid van de patiënt, en wat is de rol van de tandheelkundig zorgverlener in het opsporen van die kwetsbaarheid? Hoe kunnen medewerkers in de mondzorg eerder signaleren en wat kunnen we dan doen?’

Er volgde een uitvoerige discussie met de gesprekspartners over de doelgroep. Richten we ons op de ouder wordende patiënt? En hoe oud is die dan? Of richten we ons juist op de professie die meer naar de veranderende patiënt zal moeten kijken dan naar het gebit alleen? Of op de zorgverleners buiten de tandheelkunde met wie de patiënt in contact staat? Het Ivoren Kruis gebruikt de conclusies van het overleg om zijn strategie voor ouderenvoorlichting verder te ontwikkelen. Uitgangspunt voor de doelgroep is de ontwikkeling van voorlichting gericht op de 55-plusser die gebruikmaakt van mondzorg in de reguliere tandheelkundige praktijk.
De gesprekspartners vinden het belangrijk dat de organisaties hun boodschap afstemmen en dat er uniform wordt gecommuniceerd. Daarom moesten er ook over de inhoud van de preventieboodschap knopen worden doorgehakt. Besloten werd dat de boodschap positief zal worden geformuleerd waarbij ‘Jazeker, ook u kunt ouder worden met behoud van een gezond gebit’ een insteek kan zijn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement