Dental Tribune Netherlands

Droge mond heeft grote impact op kwaliteit van leven

By Dental Tribune International
August 28, 2019

LONDEN – Het exacte aantal mensen dat aan xerostomie (droge mond als gevolg van verminderde speekselproductie) lijdt, is onbekend. Desondanks schatten sommige onderzoekers dat een op de vijf mensen aan een bepaalde vorm van de aandoening zou kunnen lijden. Nieuw kwalitatief onderzoek heeft de fysieke, emotionele en sociale effecten van een droge mond onderzocht en vastgesteld dat dit type klachten kan leiden tot sociale angst en een verminderd vermogen om te eten en spreken. Bovendien gaat een droge mond gepaard met een hoger risico op psychische aandoeningen.

Onderzoekers aan de University of Sheffield’s School of Clinical Dentistry voerden het onderzoek uit in opdracht van de Britse farmaceut GlaxoSmithKline. Er werden semigestructureerde interviews met 17 proefpersonen gehouden om de gevolgen van een droge mond vast te stellen. Tijdens de daaropvolgende analyse, gebaseerd op een raamwerkbenadering, werd de mondgezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven gemeten.

Uit de resultaten bleek dat er een breed scala aan symptomen bestaat, geassocieerd met een droge mond, die een uitgebreide impact kunnen hebben op het fysiek, emotioneel en sociaal functioneren. Zo bleek dat een droge mond kan leiden tot beperkte sociale participatie, wat onder bepaalde omstandigheden zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan hebben.

“Toen we door GlaxoSmithKline werden benaderd om dit onderzoek uit te voeren, waren we niet voorbereid op de enorm diepgaande effecten van een droge mond op het dagelijks leven,” vertelde dr. Barry Gibson, hoofdauteur en hoogleraar Medische Sociologie aan de universiteit, in een interview met de Oral Health Foundation. “We waren allemaal ontroerd door de ervaringen van de deelnemers en geschokt door de enorme impact die een droge mond op het dagelijks functioneren heeft. Wanneer je de verschillende effecten van een droge mond op het dagelijks leven in ogenschouw neemt, begin je je af te vragen waarom niemand hier iets aan gedaan heeft.”

“Omstandigheden zoals een droge mond gaan onder de radar, omdat ze met het blote oog niet direct zichtbaar zijn. Ondanks het gebrek aan bewustzijn, is een droge mond heel gebruikelijk. Dit verschijnsel kan echter verwoestende gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven,” stelt dr. Nigel Carter, OBE, Chief Executive van de Oral Health Foundation. “Een droge mond is een veel voorkomende bijwerking van verschillende geneesmiddelen en wordt ook veroorzaakt door oncologische behandelingen, zoals radiotherapie en chemotherapie. De fysieke symptomen van een droge mond maken relatief eenvoudige taken, zoals eten of praten, buitengewoon moeilijk. Dit kan ook een negatieve invloed hebben op iemands kwaliteit van leven, vertrouwen en zelfrespect.”

“Een ongezonde spiraal van angst en depressie kan bij drogemondklachten op verschillende manieren tot problemen in de toekomst leiden, waaronder een gebrek aan enthousiasme om een goede mondgezondheid te behouden. Er is een reële en dringende behoefte om de impact van een droge mond te onderzoeken en te achterhalen wat we kunnen doen om patiënten een betere levensstandaard te laten bereiken,” concludeert Carter.

Het onderzoek, getiteld ‘Measuring the symptomatic, physical, emotional and social impacts of dry mouth: A qualitative study’, werd op 26 juli 2019 online gepubliceerd in Gerodontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International