Dental Tribune Netherlands

NZa geeft tips over communicatie zorg in coronatijd

August 26, 2020

UTRECHT – Hoe communiceer ik met mijn patiënten over de reguliere zorg in coronatijd? Die vraag heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt in twee documenten: de informatiekaart Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten? en de NZa-Special Communicatie met patiënten in coronatijd. De zorgautoriteit geeft erin tips en voorbeelden.

Voor het opstarten van de reguliere zorg hebben zorgaanbieders allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoer gebracht. De NZa heeft enkele sprekende voorbeelden hiervan verzameld. De voorbeelden zijn door het RIVM geanalyseerd aan de hand van het Kader Preventiegedrag covid-19. Het resultaat is vervolgens omgezet in de NZa-Special ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’.

In deze special worden voorbeelden van zorgaanbieders uit verschillende sectoren gedeeld, ter inspiratie en om concrete handvatten te bieden om de communicatie met patiënten te verbeteren of uit te breiden. De special is tot stand gekomen in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Daarnaast maakte de NZa een informatiekaart, waarin in het kort tips worden gegeven over communicatie met patiënten, zoals: schep reële verwachtingen, wees sensitief voor angsten en communiceer over de veiligheid.

(bron: NZa)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 9, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International