DT News - Netherlands - Loon kaakchirurg flink gekort

Search Dental Tribune

Loon kaakchirurg flink gekort

foto: Marcus Bornestav
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 4 juni 2013

Bewaar

DEN HAAG – Het honorarium van kaakchirurgen moet verder omlaag. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Ze neemt deze beslissing op basis van het kostenonderzoek dat zij de afgelopen maanden liet uitvoeren door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de honorariumtarieven binnen de kaakchirurgie in kaart te brengen.

Kaakchirurgen vallen niet onder de afspraken die de minister eerder met medisch specialisten maakte over uitgavenbeheersing, zoals het ‘hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen’ en het ‘beheersmodel medisch specialisten’. Daarom besloten de politieke partijen die in het voorjaar van 2012 het Lenteakkoord sloten vanaf 2014 20 miljoen euro te korten op de honoraria voor kaakchirurgie.

Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat de korting uit het Lenteakkoord niet voldoende is om het salaris van kaakchirurgen gelijk te trekken met dat van andere medisch specialisten. Daarom wil Schippers bijna twee keer meer korten op de honoraria van kaakchirurgen dan aanvankelijk de bedoeling was. Onder het huidige beheersmodel medisch specialisten bedraagt de gemiddelde honorariumomzet 270.000 euro, terwijl dit per voltijds werkzame kaakchirurg 427.000 euro is. “Het gelijkstellen van de gemiddelde honorariumomzet van kaakchirurgen aan die van medisch specialisten resulteert in een structurele korting van de honorariumomzet van kaakchirurgen van 38 miljoen euro, in plaats van de eerder ingeboekte 20 miljoen euro,” aldus Schippers in haar brief. Er zijn in Nederland momenteel 230 (fte) kaakchirurgen werkzaam. Per kaakchirurg betekent dat een korting van 165.000 euro, schrijft Medisch Contact.

Vanwege de beperkte voorbereidingstijd wil Schippers de NZa de ruimte geven om de korting in twee stappen in te voeren: in 2014 wordt 20 miljoen gekort op het budgettair kader voor kaakchirurgen en in 2015 volgt een structurele korting een 38 miljoen. (bronnen: NZa, Medisch Contact)
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement