"Mondzorgcentrum Eibergen snel weer open"

Search Dental Tribune

"Mondzorgcentrum Eibergen snel weer open"

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ben Adriaanse

By Ben Adriaanse

di. 29 april 2014

save

EIBERGEN – Tandarts Wilchard Heersink verwacht zijn praktijk in Eibergen op 1 mei weer te kunnen openen. Dat meldt de tandarts in een interview in het regionale Berkelland Nieuws. Met het interview wilde Heersink tekst en uitleg geven om het geschonden imago van zijn praktijk te zuiveren.

In februari van dit jaar sloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Mondzorgcentrum Eibergen, omdat Heersink er onbevoegd werkzaam was. De tandarts was enkele jaren eerder geschrapt uit het BIG-register naar aanleiding van een klacht van een patiënte. Die klacht is inmiddels ongegrond verklaard door de hoogste tuchtrechter en Heersink staat op het punt zijn bevoegdheid terug te krijgen.

Heersink werd in 2008 doorgehaald in het BIG-register na een uitspraak van het tuchtcollege. Een patiënte had een klacht ingediend nadat zes door hem geplaatste implantaten waren losgegaan en ernstige klachten hadden veroorzaakt. Aangezien hij al eerder was berispt door het tuchtcollege, werd tot de doorhaling besloten. Heersink was en blijft vol onbegrip, zo blijkt uit het interview met Berkelland Nieuws: hij zegt de vrouw zelfs nooit behandeld te hebben. Heersink vocht de beslissing aan en wordt uiteindelijk door de hoogste tuchtrechter in het gelijk gesteld. De tandarts zegt zich gesterkt te voelen door de uitspraak, maar begrijpen doet hij de situatie nog steeds niet. “Naar de reden van het verhaal van deze patiënte kan ik alleen maar gissen. Ze is behandeld door één van de twee beste implantologen van ons land.”

Nadat de klacht ongegrond was verklaard, deed Heersink een beroep tot herziening bij de minister om weer als tandarts aan het werk te kunnen. Hij kreeg bericht terug dat hij eerst examens moest afleggen om aan te tonen het vak nog voldoende te beheersen. Daarnaast moest hij een tijd lang onder supervisie werken, wat hij deed bij een tandarts in Emmen. Volgens Heersink was deze supervisor zeer positief. “Mijn niveau lag hoger dan dat van veel geregistreerde tandartsen.”

Heersink behaalde alle examens en met de positieve beoordeling van zijn supervisor meende hij aan de gestelde voorwaarden te voldoen. In december 2013 liet hij de minister schriftelijk weten te hebben voldaan aan de eisen, en in januari begon hij de praktijk in Eibergen. Dat bleek iets te voortvarend, want in februari stond de inspectie op de stoep, die constateerde dat Heersink (nog) niet bevoegd was en daarop de praktijk sloot. Heersink: “Puur ambtelijk had ik moeten wachten tot ik het antwoord van de minister dat ik weer aan het werk kon, zwart op wit had.”

Na de sluiting heeft Heersink met de inspectie gesproken, en daaruit bleek dat hij nog één vakinhoudelijk examen met goed gevolg moest afleggen om weer aan het werk te mogen. Heersink was van plan dit examen op korte termijn te maken, zodat hij een herstart kan maken met Mondzorgcentrum Eibergen. Hij streefde ernaar de praktijk op 1 mei weer te openen. Tot hij het examen heeft gehaald, zal hij nog onder supervisie werken. “Daarna kom ik weer in het BIG-register, en kan ik zelfstandig aan het werk.”

Ondanks de tumultueuze periode ziet Heersink de toekomst positief tegemoet, zegt hij tegen Berkelland Nieuws. “Ik ben niet rancuneus. Wel wil ik de onderste steen boven halen en uitvinden waarom die patiënte dit heeft gezegd. Maar dat doe ik op de juiste juridische manier en niet door met modder te gooien. Ik wil mezelf zuiver houden.”
(bron: Berkelland Nieuws)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement