Weer reguliere zorg in praktijken

Search Dental Tribune

Weer reguliere zorg in praktijken

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vanaf woensdag 22 april gaan mondzorgpraktijken weer reguliere zorg verlenen. (foto:123RF/stylephotographs)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 22 april 2020

save

UTRECHT – Vanaf woensdag 22 april gaan mondzorgpraktijken weer reguliere zorg verlenen. De mondzorgkoepels ANT, KNMT, ONT en NVM-mondhygiënisten vinden dat dat onder voorwaarden weer kan, zo laten ze in een gezamenlijke verklaring weten, die direct werd gepubliceerd na de persconferentie die premier Rutte hield over de versoepeling van maatregelen rond het coronavirus.

Op 16 maart adviseerden de mondzorgkoepels alle reguliere mondzorg op te schorten en werd dit voor VWS en IGJ een veldnorm. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast namen tandartsen en mondhygiënisten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de besmettingscurve af te vlakken en het overheidsbeleid te ondersteunen.

De koepels hebben in de daaropvolgende weken de Leidraad Mondzorg Corona opgesteld waarin staat beschreven hoe mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Zo gaat er triage plaatsvinden van de patiëntengroepen – zoals gedefinieerd door het RIVM – die direct besmettingsgevaar opleveren of extra besmettelijk zijn, en worden er aanvullend tijdelijke extra maatregelen genomen om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te handhaven. De leidraad maakt duidelijk wat onder spoed en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg moet worden verstaan. Verder staat in de leidraad welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en welke aanvullende hygiënemaatregelen mondzorgpraktijken volgens het algemene RIVM-advies moeten nemen. De leidraad is afgestemd met het RIVM, de IGJ en VWS.

Via de websites van de koepelorganisaties is de Leidraad Mondzorg Corona te raadplegen.

(bronnen: ANT, KNMT, ONT en NVM-mondhygiënisten)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement