DT News - Netherlands - Mensen met externe locus of control lopen meer risico op ernstige tandvleesontsteking

Search Dental Tribune

Mensen met externe locus of control lopen meer risico op ernstige tandvleesontsteking

Een Frans onderzoek oppert dat mensen die geloven dat externe factoren hun levensloop bepalen, meer risico lopen op ernstige tandvleesontsteking dan mensen die denken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Beeld: (Roman Samboskyi/Shutterstock)

do. 2 februari 2023

Bewaar

KOPENHAGEN – Een onderzoek door Franse wetenschappers oppert dat mensen die geloven dat externe factoren – zoals geluk, of toeval – hun levensloop bepalen, meer risico lopen op ernstige tandvleesontsteking dan mensen die denken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. De bevindingen zijn begin juni gepresenteerd bij de tiende EuroPerio, een toonaangevend congres voor parodontologie en implantologie, georganiseerd door de European Federation of Periodontology.  

Het onderzoek bestudeerde de samenhang tussen mondgezondheid, levensovertuigingen en sociaaleconomische en psychische factoren. Wat levensovertuigingen betreft werd men opgedeeld in twee categorieën: met een interne locus of control, of een externe. Hoofdauteur dr. Sébastien Jungo van de Université Paris Cité in Frankrijk wijdt hierover uit in een persbericht: “Locus of control is de mate waarin men gelooft dat de uitkomst van gebeurtenissen een gevolg is van zijn eigen acties (interne locus of control) of een gevolg van externe factoren waar men weinig grip op heeft (externe locus of control). Studenten zijn bijvoorbeeld meer geneigd om een externe factor de schuld te geven wanneer ze een tentamen niet halen (bijvoorbeeld te moeilijk tentamen of pech) als ze een externe locus of control hebben. Als ze een interne locus of control hebben, zullen ze sneller hun eigen fouten of gebrek aan inzet de schuld geven.”

Voor het onderzoek is data verzameld van 79 achtereenvolgende patiënten die het Brettoneau universiteitsziekenhuis in Parijs bezochten voor een parodontaal consult. Zij vulden daar een vragenlijst in om hun locus of control, stresslevel en stemming vast te stellen. Daarnaast werd de hoeveelheid elementen en tandaanslag van de deelnemers gemeten en werd hen uitgelegd hoe zij zelf goede mondverzorging konden uitvoeren.

De conclusie is dat 20 patiënten (25%) een externe locus hadden en 59 (75%) een interne. In de eerste groep kwamen twee keer zoveel mensen voor met een sombere stemming als in de tweede groep. Onderzoekers zagen dat ongeveer 75% van de groep met een externe locus laagopgeleid was, tegenover tot 50% van de groep met een interne locus.

Twee weken later vond er een vervolgconsult plaats, waarbij de ernst van de tandvleesontsteking werd bepaald aan de hand van de diepte van de pockets, bloedend tandvlees tijdens het sonderen en maximum attachment loss. Het onderzoeksteam stelde vast dat het gemiddelde aantal verloren tanden onder de externe locusgroep drie was, terwijl dit bij de interne locusgroep één was. Maximum attachment loss kwam dus significant vaker voor bij de externe locusgroep dan bij de controlegroep.

“De conclusie dat deze levensovertuiging gekoppeld is aan mondgezondheid, zou mondzorgverleners moeten aanmoedigen om de gemoedstoestand van hun patiënten in te schatten en ze indien nodig door te verwijzen naar gepaste psychische zorg,” zegt dr. Jungo. “Een aantal simpele vragen zou gesteld moeten worden, zoals: ‘Wat is volgens u de oorzaak van uw aandoening?’ en ‘Hoe kunnen we dit oplossen?’ De antwoorden op deze vragen zouden belangrijk kunnen zijn voor het optimaliseren van het vertrouwen in de behandeling.”

Het onderzoeksteam heeft statistische analyses uitgevoerd om het verband te onderzoeken tussen locus of control, mondgezondheid van de patiënt en sociaaleconomische en psychische factoren, met een correctie voor factoren die dit verband zouden kunnen beïnvloeden. Het hebben van een externe locus of control laat een significant verband zien met een sombere stemming, opleidingsniveau, hoeveelheid elementen en maximum attachment loss.

“Het hebben van een externe locus of control hangt samen met meer verlies van tanden en attachment loss, wat een grotere ernst van parodontitis indiceert,” zegt Dr. Jungo.

“Daarbij,” vervolgt hij, “waren deze patiënten vaker somber en hadden ze over het algemeen een lager opleidingsniveau. De resultaten wijzen uit dat deze groep misschien meer ondersteuning nodig heeft om parodontitis te beschouwen als een oplosbare aandoening, zeker als ze niet lekker in hun vel zitten.”

 

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement