Nieuw rapport over noodzaak samenwerking mondzorgprofessionals en huisartsen

Search Dental Tribune

Nieuw rapport over noodzaak samenwerking mondzorgprofessionals en huisartsen

Het onderzoek is uitgevoerd door wereldwijde koplopers op het gebied van parodontologie en algemene geneeskunde. De workshop werd vorig jaar in Madrid (Spanje) uitgevoerd.
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 11 juli 2023

Bewaar

BRUSSEL – Nauwe samenwerking tussen huisartsen, parodontologen en andere mondzorgprofessionals is noodzakelijk voor de effectieve preventie, vroege signalering en management van veelvoorkomende aandoeningen die miljoenen patiënten wereldwijd treffen. Dat is een van de voornaamste conclusies uit een nieuw consensusrapport. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de European Federation of Periodontology (EFP) en de Europese afdeling van de World Organization of Family Doctors (WONCA Europe). Het doel van de workshop die zij organiseerden was enerzijds om de potentiële rol van huisartsen te bepalen bij vroege signalering, screening en preventie van parodontale aandoeningen. Anderzijds was het doel om de rol te onderzoeken van mondzorgprofessionals bij vroege signalering, screening en de preventie van niet-overdraagbare ziektes. Ten slotte was ook het doel om een consequente informatievoorziening op te bouwen voor beide groepen.

Het consensusrapport ondersteunt en vernieuwt wetenschappelijke bewijzen voor het idee dat parodontale aandoeningen onafhankelijk geassocieerd worden met hart- en vaatziekten (HVZ), diabetes melitus en longaandoeningen zoals COPD, slaapapneu of complicaties van COVID-19. Het gaat hier in het bijzonder om parodontitis en tandvleesontsteking.

Het onderzoek bouwt verder op twee rapporten van twee workshops die de EFP al eerder organiseerde. Een daarvan was in 2017 in samenwerking met de International Diabetes Federation en onderzocht de koppeling tussen parodontale aandoeningen en diabetes. Het andere was in 2019 in samenwerking met de World Heart Federation en onderzocht de koppeling tussen parodontale aandoeningen en HVZ. "Beide rapporten lijken uit te wijzen dat huisartsen een belangrijke rol hebben in het koppelen en associëren van de aandoeningen, omdat zij tenslotte de meeste patiënten behandelen met diabetes of HVZ," zegt hoofdauteur professor David Herrera, voorzitter van de EFP Workshop Committee en voorzitter van de workshop.

"Ons onderzoek geeft een kritische vernieuwende blik op het bewijs dat de associatie ondersteunt tussen parodontitis en belangrijke systeemziekten. Ons voornaamste doel was echter om de interpretatie van deze informatie door huisartsen te begrijpen, en de conclusies die ze daaruit afleiden om de gezondheid van onze patiënten in stand te houden en te verbeteren," legt professor Hererra uit.

Het paper roept op tot samenwerking van praktijkhouders en mondzorgprofessionals bij de preventie, signalering en behandeling van grote systeemziekten, het uitwisselen van informatie en het naar elkaar doorverwijzen van patiënten. Ook roept het op tot het aanprijzen van een gezonde leefstijl onder patiënten. Er bestaat consensus dat huisartsen informatie over tandvleesgezondheid en gelieerde aandoeningen moeten kunnen geven om de algemene gezondheid van hun patiënten in stand te kunnen houden.

rapport beveelt bijvoorbeeld aan dat mondzorgprofessionals en praktijkhouders effectieve strategieën toepassen bij de vroege signalering van parodontale aandoeningen in huisartspraktijken. Ditzelfde geldt voor de vroege signalering van HVZ en diabetes in tandartspraktijken. Huisartsen worden aangemoedigd om informatie te zoeken over de parodontale gezondheid van hun patiënten, terwijl mondzorgprofessionals zich bewust moeten zijn van cardiovasculaire en metabolische risicofactoren.

(Tekst bij afbeelding: Het onderzoek is uitgevoerd door wereldwijde koplopers op het gebied van parodontologie en algemene geneeskunde. De workshop werd vorig jaar in Madrid (Spanje) uitgevoerd.

Hoger risico op HVZ en diabetes
"Wanneer een mondzorgprofessional een patiënt met parodontitis behandelt, moet deze erop gewezen worden dat zijn risico op hart- en vaatziekten hoger is. Daarnaast wordt aanbevolen dat de tandarts zorgvuldig informatie verzamelt over de medische geschiedenis en eventuele risicofactoren voor HVZ, zoals diabetes, obesitas, hoge bloeddruk en roken. Ook is het handig om de patiënt te screenen op andere risicofactoren, zoals de hoeveelheid beweging, overgewicht, bloeddruk en lipiden- of glucoseregulatie. Als de patiënt overduidelijk risicofactoren vertoont, is het te adviseren dat deze contact opneemt met zijn huisarts en maatregelen neemt voor een actievere levensstijl. Voorbeelden hiervan zijn gewichtsverlies, stoppen met roken of meer beweging," adviseert coauteur professor Lior Saphira, oud-voorzitter van de EFP en medevoorzitter van de workshop.

"Patiënten met diabetes of prediabetes kan de huisarts informeren over het verhoogde risico op tandvleesaandoeningen. Dan kunnen ze naar de tandarts om de gezondheid van hun tandvlees na te laten kijken. Daarnaast is tandvleesontsteking een belangrijke risicofactor bij het ontwikkelen van metabolische aandoeningen zoals diabetes. Belangrijk hierbij is dat wij diabetes of prediabetes kunnen identificeren bij parodontitispatiënten wanneer we ze screenen in de tandartspraktijk, wat soms hun leven kan redden. Hoe dan ook, de voornaamste conclusie is dat wij, mondzorgprofessionals, voortdurend contact moeten houden met de huisartsen van onze patiënten," voegt professor Saphira toe.

"De huidige kloof tussen mondzorgprofessionals aan de ene kant, en systeemziekte-experts aan de andere kant, slaat eigenlijk nergens op," legt coauteur professor Shlomo Vinker, voorzitter van WONCA Europe en voorzitter van de workshop, uit. "We zouden moeten streven naar goede integratie en betere informatie uitwisseling. Meer samenwerking bij screening, preventie en doorverwijzing zou onze patiënten en de volksgezondheid duidelijk ten goede komen."

De EFP bereidt een actiecampagne voor op basis van het onderzoek. Hiermee probeert de organisatie specifieke doelgroepen te bereiken, zoals primaire verzorgers, tandartspatiënten, beleidsmakers, huisartsen, tandartsen, parodontologen en mondhygiënisten.

Het consensusraport, getiteld ’Association between periodontal diseases and cardiovascular diseases, diabetes and respiratory diseases: Consensus report of the Joint Workshop by the European Federation of Periodontology (EFP) and the European arm of the World Organization of Family Doctors (WONCA Europe)’, werd op 19 maart 2023 online gepubliceerd in het Journal of Clinical Periodontology, voordat het in een papieren editie verschijnt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement