Mondzorgalliantie in gesprek over samenwerking

Search Dental Tribune

Mondzorgalliantie in gesprek over samenwerking

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Foto: (Canva/marrio31)
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

wo. 21 december 2022

save

Tijdens Dental Expo 2022 eind oktober bespraken drie kopstukken van de Mondzorgalliantie over actuele bestuurlijke en politieke thema’s binnen de mondzorg, waarbij samenwerking een belangrijke rol speelt. Hans de Vries, voorzitter van de KNMT, Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten en Frederik Vogelzang, directeur van de ONT, gingen met elkaar in gesprek onder leiding van adviseur Loubna Boufrach.

De drie verenigingen waren het er over eens dat samenwerking binnen de mondzorg essentieel is. De Vries benadrukte dat de verenigingen samen sterk staan en echt iets tot stand kunnen brengen. Wel blijft de identiteit van de individuele verenigingen een belangrijk vertrekpunt in denken en handelen.

Daarnaast spraken de drie over verduurzaming binnen de mondzorg. Van Splunter-Schneider vertelde dat het belangrijk is om breder te kijken dan slechts praktijkvoering. “Door ons meer te richten op preventie en het beter plannen van behandelingen in de mondzorg, verkleinen we onze ecologische voetafdruk al enorm.”

Om de mondzorg te laten aansluiten bij de eerstelijnszorg biedt samenwerking voordelen. “Geen enkele zorgverlener kan dit alleen oplossen," stelde Vogelzang. “We hebben elkaar hiervoor keihard nodig. Hoe mooi zou het zijn als de wijkverpleegkundige die bij veel ouderen achter de voordeur komt ouderen de weg wijst naar mondzorgverleners?”

Tot slot spraken de drie kopstukken van de verenigingen over de huidige inflatie en of die het tandartsbezoek afremt. De Vries benadrukte dat de tandarts in Nederland erg goed bezocht wordt, want 80 procent gaat in ieder geval één keer per jaar naar de tandarts. Van Splunter-Schneider maakt zich zorgen nu ook de middenklasse geraakt wordt door de koopkrachtdaling. "We moeten samen de eenduidige boodschap uitdragen dat we niet bezuinigen op preventie.”

De Mondzorgalliantie zet zich al langer in om met stakeholders een actieve bijdrage te leveren aan het uitwerken van concrete oplossingen voor mondzorg voor financieel kwetsbaren. Verwacht wordt de guideline die ondersteuning moet bieden aan gemeentes bij de bepaling welke patiënten financieel ondersteund dienen te worden (zoals voorgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in 2023 op te leveren.

Bron: KNMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement