DT News - Netherlands - NMT woedend over waarschuwing voor hogere tandartsrekening door CZ

Search Dental Tribune

NMT woedend over waarschuwing voor hogere tandartsrekening door CZ

Jan Franke

Jan Franke

wo. 12 oktober 2011

Bewaar

NIEUWEGEIN - De NMT is buitengewoon ontstemd over de 'waarschuwing' van zorgverzekeraar CZ in een bericht van de Telegraaf van maandag 3 oktober. De verzekeraar geeft aan te vrezen voor hogere tandartsrekeningen in 2012 als gevolg van het experiment met vrije prijsvorming in de mondzorg. De NMT stelt dat CZ “zonder enige vorm van onderzoek concludeert dat de tandartsrekeningen zullen stijgen.”

Om de “bangmakerij” en het “totale gebrek aan kennis” van CZ te pareren, plaatste de NMT een scherpe reactie op haar website. Daarin benadrukte de NMT het feit dat Nederland in Europa behoort tot de landen met de laagste kosten en beste prijs-kwaliteitsverhouding voor tandheelkundige hulp, terwijl patiënten in de huidige situatie al 80% van de kosten uit eigen zak betalen. Een belangrijke oorzaak van de woede van de NMT is het feit dat CZ “op geen enkele manier contact heeft gezocht met de beroepsorganisatie van tandartsen en tandarts-specialisten voor zij haar waarschuwing liet optekenen”.

In een reactie vertelt persvoorlichter van de NMT mr. Jeroen van Wijngaarden aan Dental Tribune: ”Onze leden voelen zich op een verkeerde manier weggezet. Door de uitlatingen van CZ ontstaat het beeld dat tandartsen enkel uit zijn op winstbejag, terwijl het onze leden vooral gaat om het verlenen van de best mogelijke zorg. Bovendien zouden tandartsen in het huidige systeem de praktijkomzet ook fors kunnen laten stijgen, als ze dat zouden willen. Onze leden hebben geen enkel belang bij een systeem dat duurder en daardoor ontoegankelijker wordt voor patiënten. De vrije tarieven zijn maar één onderdeel van het experiment. Transparantie en differentiatie van het aanbod zijn net zo belangrijk.”

Van Wijngaarden haalt het voorbeeld van Zweden aan, waar vrije prijsvorming eerder is ingevoerd. “De prijzen voor tandartsbehandelingen in Zweden zijn wel gestegen, maar dat staat los van de vrije tarieven. Er was een grote schaarste aan de aanbodkant. Mondzorg was zo goedkoop dat veel Zweedse tandartsen wegtrokken. Onder die omstandigheden stegen de prijzen. Het belangrijkste is dat de mondzorg in Zweden na de invoer van het vrije-tarievenstelsel toegankelijk is gebleven. Ook in Nederland wordt de toegankelijkheid voor patiënten gegarandeerd door de goedkeuring en monitoring van het experiment door de betrokken instanties.”

De uitleg van Van Wijngaarden beantwoordt niet de vraag waarom CZ ervoor koos haar zorgen over de stijgende kosten van het tandartsbezoek via een landelijk dagblad te communiceren. Met meer dan drieënhalf miljoen klanten is CZ één van de grootste Nederlandse zorgverzekeraars. Daarvan mag enige kennis van zaken verwacht worden.

“In het artikel in de Telegraaf waar u op doelt, staat slechts één citaat van mij. De rest van de inhoud komt voor rekening van de betreffende journalist,” verklaart Marie-José van Gardingen, persvoorlichter van CZ, aan Dental Tribune. “Wij hebben in deze kwestie hetzelfde gehandeld als wij bij veranderingen in bijvoorbeeld de fysiotherapie zouden doen. Aan het einde van ieder jaar informeren wij onze klanten met een brief over de wijzigingen in de vergoedingen die wij voor het komende jaar verwachten. Dat is overigens onze wettelijke plicht. En inderdaad hebben wij klanten dit jaar voor een mogelijk hogere tandartsrekening gewaarschuwd.”

Hoewel Van Gardingen aangeeft niet onverdeeld gelukkig te zijn met de manier waarop haar boodschap in de krant is verschenen, neemt ze geen afstand van de inhoud van het artikel. “Ik wil benadrukken dat de boodschap naar onze klanten absoluut geen verwijt is aan de beroepsgroep als geheel. Naar aanleiding van het artikel heb ik enkele boze tandartsen aan de lijn gehad. Ik heb elk van hen persoonlijk te woord gestaan of teruggebeld om ons standpunt te verduidelijken. Wij maken ons zorgen voor onze klanten, omdat er veel onduidelijkheid is over de nieuwe situatie. We weten weinig van de kwaliteitsindicatoren, veel tandartsen hebben nog geen contracten, er is nauwelijks contact met zorgverzekeraars. Wij willen met tandartsen onderhandelen over de prijs en kwaliteit van behandelingen. Dat gaat niet bepaald soepel. In dit stadium kunnen wij prijsstijgingen niet uitsluiten. Vandaar de waarschuwing.”

Niet iedereen in tandheelkundig Nederland neemt genoegen met deze uitleg. Het gerucht doet al langer de ronde dat CZ geen voorstander was van het experiment met de vrije prijzen. Was het artikel in de Telegraaf een media-offensief om het experiment al voor aanvang bij de publieke opinie in diskrediet te brengen? “Daar is geen sprake van,” verzekert Van Gardingen. “Ik vind het jammer om dit te horen. Wij willen zaken doen in het belang van onze klanten. We verwijten de beroepsgroep niets. Maar iedere econoom zal waarschuwen voor prijsstijgingen in een situatie waarin het aanbod op sommige plaatsen schaars is of wordt, er weinig informatie over de kwaliteitsindicatoren wordt geleverd en er nauwelijks onderhandelingen plaatsvinden.”

De NMT schrijft hierover op haar site: “Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als een meerderheid van de Tweede Kamer zijn niet bang voor een prijsverhoging door vrije prijsvorming. De vorm waarvoor is gekozen, maakt het mogelijk om dit experiment, dat drie tot vijf jaar gaat duren, nauwkeurig en kritisch te volgen.” (bronnen: Telegraaf, NMT)
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement