DT News - Netherlands - Waarschuwing CZ over tandartsprijzen leidt tot Kamervragen

Search Dental Tribune

Waarschuwing CZ over tandartsprijzen leidt tot Kamervragen

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vroeg minister Schippers om opheldering
Jan Franke

Jan Franke

wo. 26 oktober 2011

Bewaar

HOUTEN – De controversiële waarschuwing van zorgverzekeraar CZ over de stijgende prijzen van tandheelkundige behandelingen in 2012 houdt nu ook de Tweede Kamer bezig. Half oktober liet de zorgverzekeraar door De Telegraaf optekenen dat zij zich ernstige zorgen maakt over stijgende kosten voor consumenten door het experiment met de vrije tarieven in 2012. Beroepsvereniging NMT – groot voorstander van het experiment – was ontstemd over de publicatie en stelde dat “CZ zonder enige vorm van onderzoek concludeert dat de tandartsrekeningen zullen stijgen.”

Navraag van Dental Tribune bij CZ leverde eerder op dat de zorgverzekeraar niet onverdeeld gelukkig was met de wijze waarop de journalist van De Telegraaf de zorgen over de stijgende kosten voor tandartsbehandelingen had omschreven, maar uitdrukkelijk geen afstand nam van de inhoud van het artikel. “Wij hebben in deze kwestie hetzelfde gehandeld als wij bij veranderingen in bijvoorbeeld de fysiotherapie zouden doen. Aan het einde van ieder jaar informeren wij onze klanten met een brief over de wijzigingen in de vergoedingen die wij voor het komende jaar verwachten. Dat is overigens onze wettelijke plicht. En inderdaad hebben wij klanten dit jaar voor een mogelijk hogere tandartsrekening gewaarschuwd,” verklaarde persvoorlichter van CZ Marie-José van Gardingen.

In tandheelkundig Nederland ging echter het gerucht dat CZ andere belangen had om deze beweringen openbaar te maken: CZ zou geen voorstander van het experiment met de vrije prijzen zijn en de publieke opinie hierover al voor de invoering willen bespelen. Hoewel dit gerucht stellig door CZ wordt ontkend, heeft de alarmerende inhoud van het artikel geleid tot Kamervragen van PvdA-kamerlid Attje Kuiken aan minister Schippers van VWS. De minister hield zich hierbij op de vlakte: “Tijdens het experiment met de vrije prijsvorming zal de Nederlandse Zorgautoriteit de prijsontwikkeling in de mondzorg gedegen monitoren en mij daarover rapporteren. Tot dan toe spreek ik geen verwachtingen uit over een op- of neergang van de prijzen. Dat zal immers uit het experiment moeten blijken. Wel zal ik de genoemde signalen bespreken met de koepels van aanbieders.”

Ook gaf de minister te kennen zich geen zorgen te maken over de transparantie van de doorberekening van materiaalkosten. “Het is in het belang van de tandarts om prijsbewust tandtechniek in te kopen en hierover goede en juiste voorlichting aan de consument te geven. Ik zie geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen boven de bestaande verplichting om een offerte in te dienen en een factuur van ingekochte tandtechniek aan de consument te overleggen.”

Het voornaamste punt van zorg voor CZ in deze kwestie is dat hun klanten straks mogelijk onverwacht worden geconfronteerd met hoge tandartskosten die niet geheel door een aanvullende verzekering worden vergoed. Ook die zorg deelde Schippers niet: “De tandarts is verplicht om goed kenbaar te maken op de website en in de praktijk wat de prijzen van de verschillende behandelingen zijn. Daarnaast is de tandarts verplicht om een prijsopgave te doen van de behandelkosten indien deze een bedrag van 150 euro overstijgen. De omvang van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering die de consument heeft afgesloten. Dat kan hij of zij in de polis nalezen of zich hierover aanvullend door de zorgverzekeraar laten informeren.” (bronnen: De Telegraaf, Algemene Handelingen Rijksoverheid)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement