DT News - Netherlands - Voorzitter KNMT opgestapt

Search Dental Tribune

Voorzitter KNMT opgestapt

Aad van der Helm bij de opening van het nieuwe DHIN-pand in september jl. (foto: Louk Herber/DHIN)
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

vr. 18 december 2015

Bewaar

Aad van der Helm treedt per direct terug als voorzitter van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Dat maakte de vereniging gisteren bekend in een persbericht. “Na afloop van de Algemene Vergadering van 11 december 2015 heeft Van der Helm geconcludeerd dat er voor hem geen rol meer is weggelegd in het hoofdbestuur,” aldus de KNMT.

Het opstappen van Van der Helm, die op 1 januari 2015 Rob Barnasconi opvolgde, komt niet geheel als een verrassing. Ingewijden bespeurden al enige tijd onrust in de organisatie van de KNMT, die mede samenhing met onenigheid over een voorgenomen “modernisering van de verenigingsstructuur.” Op de recente ALV werd bekendgemaakt dat het gehele bestuur in juni 2016 zou terugtreden om voor een nieuwe organisatieopzet plaats te maken. Van der Helm heeft nu echter besloten zijn functie per direct neer te leggen.

Van der Helm kreeg in het kleine jaar van zijn voorzitterschap te maken met enkele lastige kwesties, zoals het getouwtrek over de oprichting van een richtlijninstituut voor de mondzorg. Opvallend was dat de partner in de oprichting van de alternatieve richtlijnvereniging NVPM, de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), zich in dit dossier de afgelopen periode nadrukkelijker manifesteerde dan de KNMT.

Om de continuïteit te waarborgen blijven de andere leden van het hoofdbestuur van de KNMT in functie tot de Algemene Vergadering (AV) van 23 juni 2016. Dan worden voorstellen tot modernisering van de verenigingsstructuur aan de leden voorgelegd en stellen ook deze bestuursleden hun functie ter beschikking.

Tot de eerstvolgende AV neemt de huidige vice-voorzitter van de KNMT, Hendrike van Drie, het voorzitterschap op zich. Daarnaast heeft het hoofdbestuur twee ervaren adviseurs benoemd met een "respectabele staat van dienst" binnen de KNMT, te weten prof. dr. J.R. Bausch en dr. G.J. Dicker, om het vernieuwingsproces kracht bij te zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement