Dental Tribune Netherlands

Relatief laag percentage rokers en weinig buitenlandse artsen

November 20, 2019

DEN HAAG – Nederland heeft een relatief laag percentage rokers. Ook kent ons land weinig in het buitenland opgeleide artsen, in vergelijking met andere landen. Dat staat in de nieuwe editie van Health at a Glance 2019, een publicatie van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

OESO is een samenwerkingsverband van 36 – voornamelijk westerse – landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. In de jaarlijkse uitgave Health at a Glance worden indicatoren over gezondheid en zorg in deze landen met elkaar vergeleken. Uit de meest recente vergelijking blijkt dat het percentage rokers in 2017 in Nederland onder het gemiddelde lag ten opzichte van de andere OESO-landen. Het percentage dagelijkse rokers in Nederland van 15 jaar of ouder is gedaald van 23% in 2007 naar 17% in 2017. De verschillen tussen de landen zijn groot: in Griekenland is het percentage rokers gedaald van 40% in 2006 naar 27% in 2014 en in Slowakije en Oostenrijk zijn relatief meer rokers gekomen.

Ook is onderzoek gedaan naar het aandeel artsen met een buitenlands diploma. In Nederland heeft 2% van de artsen een buitenlands diploma. Hiertoe behoren bijvoorbeeld Nederlandse artsen met een Belgisch diploma en buitenlandse artsen die in Nederland werken. Alleen Polen en Italië scoren lager dan Nederland. Israël (58%), Nieuw-Zeeland (42%) en Ierland (42%) spanden in 2017 de kroon.

(bron: CBS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International