DT News - Netherlands - Overnames vooral door private equity en buitenlandse partijen

Search Dental Tribune

Overnames vooral door private equity en buitenlandse partijen

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 19 februari 2020

Bewaar

UTRECHT – Bij het merendeel van de concentratie-aanvragen in de mondzorg zijn private equity- en buitenlandse partijen betrokken. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de onlangs gepubliceerde informatiekaart Concentraties in de zorg 2019.

De NZa gaf in anderhalf jaar tijd – van januari 2018 tot juli 2019 – in totaal 285 keer groen licht voor een concentratie in de zorg. De zorgautoriteit verstaat onder concentratie een juridische en bestuurlijke fusie, overname of het tot stand brengen van een gemeenschappelijke onderneming. Dit kan ook het overnemen van een onderdeel of afdeling van een organisatie zijn.

Met 114 aanvragen zorgde de mondzorgsector voor de meeste aanvragen, waarbij vooral een grote organisatie (minimaal 500 zorgverleners) een kleine organisatie (maximaal 50 zorgverleners) overneemt. De locaties van deze organisaties blijven vaak behouden, wat goed kan uitpakken voor de toegankelijkheid van zorg. Schaalvoordelen worden als belangrijkste reden gegeven voor een concentratie binnen de mondzorg. Deze voordelen worden doorgaans behaald door het centraal organiseren van allerhande ondersteunende diensten, zoals administratie, boekhouding en inkoop.

In totaal waren bij 118 van de 285 concentratie-aanvragen buitenlandse partijen betrokken, waarvan 86 betrekking hadden op de mondzorg. Een buitenlandse partij wordt door de NZa gedefinieerd als: ‘een organisatie waar één of meer naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen zeggenschap uitoefenen over het concern’. Veel van deze betrokken partijen zijn al langer op de Nederlandse markt actief. Dat er in de mondzorgsector het vaakst sprake is van betrokkenheid van een buitenlandse partij is te verklaren door het feit dat vrijwel alle mondzorgketens een zetel hebben in het buitenland.

Bij 151 concentratie-aanvragen in de zorg was er sprake van betrokkenheid van een zogeheten private equity-partij. Hieronder verstaat de NZa ‘een organisatie waarbij een of meer investeringsmaatschappijen zeggenschap uitoefenen over het concern’. Ook hier scoort de mondzorg het hoogst, met 92 aanvragen.

De cijfers laten een grote betrokkenheid zien van private equity en buitenlandse partijen in de zorg, en met name de mondzorg. Toch zegt de NZa, op basis van de zorgspecifieke concentratietoets, geen conclusies te kunnen trekken ten aanzien van het effect op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. De NZa geeft aan de risico's die samenhangen met buitenlandse en private equity partijen nader te gaan verkennen.

(bron: NZa)

Labels:

One thought on “Overnames vooral door private equity en buitenlandse partijen

  1. Henk-Jan van Roekel says:

    Moet zijn: “Overnames vooral door Nederlandse tandartsen, maar die hoeven dit niet te melden bij de NZa (omdat dit geen concentraties betreft, want < 50 zorgverleners)."

    Informatie in het artikel is juist, maar headliner is onjuist en misleidend. Wakkert onterecht een bestaand sentiment aan.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement