Scandinavische onderzoeken bieden nieuwe inzichten in mondgezondheid adolescenten

Search Dental Tribune

Scandinavische onderzoeken bieden nieuwe inzichten in mondgezondheid adolescenten

Anisha Hall Hoppe, DT International

Anisha Hall Hoppe, DT International

wo. 5 april 2023

Bewaar

LEIPZIG, DUITSLAND – Statistical tracking is de laatste jaren een prioriteit geweest voor de overheden van Scandinavische landen. In nationale registers werden gedetailleerde gegevens bijgehouden, waarvan onderzoekers die patiëntenzorg willen verbeteren nu profiteren. Enkele van de hierna beschreven onderzoeken gebruikten deze openbare gegevens om diepgaande informatie over de tandheelkundige zorg aan adolescenten te verkrijgen. Zij gaan in op verbetering van de diagnostiek van diepe carieuze laesies, het gebruik van dentale gegevens om mogelijk kindermisbruik op te sporen, nieuwe oogpunten op het gebruik van fissuursealants als cariëspreventie en voorstellen om de ondersteuning van de mondhygiëne van adolescente patiënten te verbeteren.

Finland

Een Fins onderzoek naar de frequentie en behandeling van diepe carieuze laesies bij 14- en 15-jarigen vond dat een vijfde van de onderzoeksgroep ofwel een onbehandelde of een eerder behandelde diepe carieuze laesie had. De onderzoekers merkten op dat de gangbare behandeling het compleet uitboren van de laesie was, wat niet overeenkomt met nationale en internationale richtlijnen. Zij benadrukten daarom de noodzaak van het blijven geven van voorlichting en onderwijs om de diagnose en behandeling te verbeteren.

Het onderzoek, getiteld ‘Deep carious lesions and their management among Finnish adolescents: A retrospective radiographic study’, werd op 4 juli 2022 gepubliceerd in Clinical Oral Investigations.

Noorwegen

Onderzoek in Noorwegen vergeleek de mondgezondheidsgeschiedenis van kinderen die vermoedelijk slachtoffer waren van misbruik met die van een matched cohort. De resultaten tonen aan dat kinderen die vermoedelijk slachtoffer waren van misbruik vaker cariës hebben en vaker tandartsafspraken missen dan kinderen zonder misbruikgeschiedenis.

Kinderen die vermoedelijk slachtoffer waren van seksueel misbruik hadden een vier keer hogere kans op cariës of vullingen in hun blijvende gebit dan kinderen die vermoedelijk slachtoffer waren van fysieke mishandeling. De auteurs hopen dat de resultaten mondzorgprofessionals zullen helpen om risicofactoren op te merken en vermoedens van kindermisbruik beter te kunnen melden.

Het onderzoek, getiteld ‘Oral health history in children referred to a child advocacy center in Norway’, werd in 2022 in het oktobernummer van Child Abuse and Neglect gepubliceerd.

Uit een onderzoek dat het gebruik van fissuursealants om cariës te voorkomen en het optreden van cariës bij Noorse kinderen van 12 jaar onderzocht, bleek dat sealing van het blijvende gebit werd gebruikt bij kinderen van wie verwacht werd dat ze het hoogste risico liepen op cariës, afgaand op eerdere ervaringen met cariës in het melkgebit. Deze kinderen liepen meer risico om cariës in het blijvende gebit te ontwikkelen. Aangezien enkel sealing de ontwikkeling van cariës niet vermindert, bevelen de auteurs aanvullend gebruik van andere methoden om cariës te voorkomen aan, net als de overweging om glazuurcariës en mondgezondheidsgedrag in het beoordelen van het risico op cariës mee te nemen.

Het onderzoek, getiteld ‘Fissure sealing and caries development in Norwegian children’, is op 7 juli 2022 gepubliceerd in European Archives of Paediatric Dentistry.

Zweden

In een recent Zweeds onderzoek werden adolescenten ondervraagd die hadden meegedaan aan een individudeel, op maat gemaakt educatief (mond)gezondheidsprogramma, gericht op het verbeteren van de mondhygiëne. De interviews toonden aan dat het programma de adolescenten een beter begrip had gegeven van het belang van mondhygiëne en dat de persoonsgerichte aanpak had bijgedragen aan het gevoel gerespecteerd en erkend te worden. Het kunnen stellen van eigen doelen en planning en monitoring van de eigen mondhygiëne, met begeleiding en steun, leidde tot een verandering. Externe steun van mondhygiënisten, met herinneringen en voorlichting, was echter nodig om de gewenste routine in de mondhygiëne te behouden.

Het onderzoek, getiteld ‘Adolescents’ experiences of a theory-based behavioural intervention for improved oral hygiene: A qualitative interview study’, werd op 4 augustus 2022 gepubliceerd in International Journal of Dental Hygiene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement