DT News - Netherlands - Schisis wordt veroorzaakt door genen en omgeving

Search Dental Tribune

Schisis wordt veroorzaakt door genen en omgeving

LONDEN, VK ‒ Een op de zevenhonderd pasgeborenen heeft een gespleten lip of gehemelte, wat kan leiden tot ernstige tandheelkundige problemen. Een studie van onderzoekers van het University College London en de Universiteit van São Paulo (Brazilië) toont aan hoe een combinatie van genetische en omgevingsfactoren de vorming van deze aandoening in een zich ontwikkelende foetus veroorzaakt. De onderzoekers hopen dat hun bevindingen zullen leiden tot preventieve strategieën op dit gebied in de prenatale zorg.

Dental Tribune International meldde in 2019 al dat Duitse en Amerikaanse onderzoekers een genetisch mechanisme hadden geïdentificeerd dat de ontwikkeling van een gespleten lip of gehemelte in gang zet. Aangenomen werd dat interacties tussen genetische en omgevingsfactoren bijdroegen aan het optreden van de aandoening. Het nieuwe onderzoek toont aan dat een gespleten lip of gehemelte ontstaat door een combinatie van mutaties in het E-cadherine-gen en omgevingsrisicofactoren tijdens de zwangerschap.

Dr. Roberto Mayor, senior auteur van de studie en hoogleraar ontwikkelings- en cellulaire neurobiologie aan het University College London, stelt in een persbericht: “Het is al enige tijd bekend dat er een genetische component is bij schisis en dat omgevingsfactoren zoals roken, stress, infecties en ondervoeding tijdens de zwangerschap het risico daarop verhogen. Hier hebben we voor het eerst laten zien hoe deze twee factoren samenwerken, en waarom zowel genetische als omgevingsrisicofactoren nodig zijn voor de ontwikkeling van deze aandoening.”

De onderzoekers bestudeerden families met de genetische mutatie en merkten op dat niet alle dragers een gespleten lip of gehemelte ontwikkelden. Zij gebruikten de mutatie om vergelijkbare misvormingen te genereren bij muizen en kikkers en zagen dat dit alleen lukte bij dieren die ook werden blootgesteld aan inflammatoire omgevingsfactoren. Soortgelijke effecten werden waargenomen bij menselijke stamcellen die zowel de mutatie als een ontsteking hadden, is te lezen in een persbericht van het University College London.

“Onze studie is de eerste die gedetailleerd aantoont hoe genetische en omgevingsfactoren samenkomen om een geboorteafwijking te veroorzaken, terwijl het ook een opmerkelijk voorbeeld is van epigenetica, aangezien omgevingsfactoren de expressie van een gen beïnvloeden,” aldus dr. Lucas Alvizi, eerste auteur van de studie en onderzoeksmedewerker aan de afdeling Cel- en Ontwikkelingsbiologie van het University College London.

Prof. Mayor benadrukt dat de bevindingen kunnen leiden tot preventieve strategieën. “Het testen op deze mutatie zou een eenvoudig onderdeel kunnen zijn van prenatale zorg, zodat iemand die de mutatie draagt het advies kan krijgen stappen te ondernemen om het risico te verminderen op ontstekingen die in combinatie met de genetische factor een schisis zouden kunnen veroorzaken. Behalve aandacht voor factoren zoals roken kan het voorschrijven van ontstekingsremmende medicijnen nuttig zijn bij zwangere vrouwen uit de risicogroep.”

De studie, getiteld “Neural crest E-cadherin loss drives cleft lip/palate by epigenetic modulation via pro-inflammatory gene–environment interaction”, werd op 24 mei 2023 online gepubliceerd in Nature Communications, voorafgaand aan opname in een nummer.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement