Dental Tribune Netherlands

Tandartsen openen deuren op Nationale Ouderendag

By Marieke Epping
September 30, 2015

Minder dan 6 op de 10 mensen tussen de 70 en 80 en minder dan 40% van de 80-plussers zag in 2014 een tandarts. Om het belang van een gezonde mond voor ouderen te onderstrepen houden tandartsen in heel Nederland open huis op vrijdag 2 oktober, Nationale Ouderendag.

Meer dan honderd mondzorgpraktijken verspreid over heel Nederland doen mee aan deze actie op Nationale Ouderendag. De ene mondzorgpraktijk geeft poetsles, de andere voert mondcontroles uit bij oudere patiënten en weer andere praktijken geven voorlichting. Het ‘open huis voor ouderen’ is een initiatief van tandartsenorganisatie KNMT, die de afgelopen maanden de mondgezondheid van ouderen tot een speerpunt heeft gemaakt.

Nederland vergrijst en het aantal thuiswonende ouderen met (deels) eigen tanden en kiezen wordt steeds groter. Hierdoor neemt ook de behoefte aan tandheelkundige zorg én verzorging toe. KNMT-voorzitter Aad van der Helm licht in een persbericht toe waarom dit onderwerp de laatste tijd zoveel aandacht krijgt van de beroepsorganisatie. “Ouderen die op controle blijven komen, hebben betere gebitten. En betere gebitten maken het leven van ouderen prettiger. Ze zijn pijnvrij en kunnen daardoor goed blijven eten, wat essentieel is voor iemands algemene gezondheid. Ook zien ze er verzorgder uit, wat bijdraagt aan het behoud van sociale contacten.”

Inmiddels neemt de KNMT deel aan zeven verschillende projecten om de mondgezondheid van ouderen te bevorderen, waarover Dental Tribune al eerder schreef. Veel projecten zijn een samenwerking met andere partijen in de zorg. Zo krijgen mantelzorgers voorlichting, zijn er poetsinstructies voor mantelzorgers en zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen, werken mondzorgpraktijken in een uitgebreide pilot samen met thuiszorg en huisartsen om beter wederzijds te verwijzen en maken tandartsen hun praktijken ‘senior proof’.

Een overzicht van de praktijken die deelnemen aan het open huis op Nationale Ouderendag, zijn te vinden op www.allesoverhetgebit.nl. Nationale Ouderendag is een particulier initiatief dat is gestart naar aanleiding van het uitroepen van International Day of the Elderly door de VN, jaarlijks op 1 oktober. Het idee achter Nationale Ouderendag is dat jongere generaties zich één dag per jaar inzetten om een wens van een oudere in vervulling te laten gaan. Meer informatie is te vinden op www.nationaleouderendag.nl.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International