Dental Tribune Netherlands

UBO-register van start

September 30, 2020

UTRECHT – Vanaf 27 september moeten bedrijven en organisaties zich bij een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) ook registreren in het UBO-register. In dat register wordt vastgelegd wie het bij het bedrijf of de organisatie voor het zeggen heeft. Het register is voortgekomen uit Europese regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. Tandartsen met een eenmanszaak en tandarts-zzp’ers hoeven zich niet te registreren. *

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, wat vrij vertaald de uiteindelijk belanghebbende betekent. Dit is een natuurlijke persoon met een (in)direct kapitaalbelang vanaf 25% in alle naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen, zoals stichtingen en maatschappen. Hoewel tandartsen die een eenmanszaak hebben of als zzp’er werken zich niet hoeven te registreren, moeten zij op verzoek wel UBO-informatie verstrekken aan financiële instellingen. Een inschrijving in het landelijke UBO-register is niet verplicht.

Bij zorgdatabureau Vektis hebben veel mondzorgverleners al een UBO-registratie gedaan om uitkeringen van zorgverzekeraars te kunnen krijgen. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht de uiteindelijk belanghebbende te kennen en te controleren. De registratie bij Vektis komt niet in de plaats van de verplichte opname in het landelijke UBO-register. Vanaf 27 september 2020 hebben organisaties 18 maanden de tijd om hun UBO te registreren. De KVK zal organisaties en bedrijven ook actief gaan benaderen. Hierop wachten hoeft niet, de registratie kan kosteloos gedaan worden via KVK.nl/UBO.

(bron: KNMT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International