Verplichte deskundigheidsbevordering tandartsen uitgesteld

Search Dental Tribune

Verplichte deskundigheidsbevordering tandartsen uitgesteld

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Pixabay)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wo. 16 oktober 2019

save

DEN HAAG – Minister van VWS Bruno Bruins heeft besloten om het wetsvoorstel BIG-II niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Aanleiding is de onenigheid over de functiedifferentiatie van verpleegkundigen. De invoering van de nieuwe wet, waarin ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register voor tandartsen worden uitgebreid, zal hierdoor vertraging oplopen.

Minister Bruins heeft eerder al aangegeven dat een wettelijke verankering van functies volgens hem niet de meest voor de hand liggende manier is om op de werkvloer onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-opgeleiden. De gesprekken hierover hadden niet het gewenste resultaat, waarna de betrokken partijen de minister hebben gevraagd dit onderscheid bij wet te regelen. Het daaruit voortvloeiende wetsvoorstel leidde de afgelopen tijd tot veel onrust bij verpleegkundigen. Zij vreesden dat ze hun werk niet meer zouden mogen uitvoeren onder de nieuwe wet of dat zij verplicht zouden moeten bijscholen.

Eind dit jaar komt de minister met een brief over het vervolgproces om tot een vernieuwde wet te komen. Het voornemen is om hierin ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register uit te breiden. Voor artikel 3-beroepen – waar ook tandartsen onder vallen – gaat het om eisen omtrent deskundigheidsbevorderende activiteiten.

De beroepsorganisaties zullen de normen voor herregistratie pas verder invulling geven, wanneer het nieuwe wetsvoorstel daadwerkelijk ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Aanvankelijk was de planning om de uitgebreide eisen voor herregistratie uit de Wet BIG-II per juli 2021 in te voeren, maar dit schuift als gevolg van de vertraging waarschijnlijk op. In de brief van de minister die eind dit jaar verschijnt, zal een nieuwe tijdsplanning worden geschetst.

(bron: KNMT, Rijksoverheid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement