Weerstand tegen verplichte jaarverantwoording Wmg

Search Dental Tribune

Weerstand tegen verplichte jaarverantwoording Wmg

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/shironosov)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wo. 6 oktober 2021

save

UTRECHT – De Eerstelijnscoalitie heeft alternatieven aangedragen tegen de verplichting om een jaarverantwoording af te leggen, maar die zijn door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS terzijde geschoven. Dit blijkt uit de meest recente brief die hij over de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerstelijnszorgverleners hebben bezwaren tegen de Regeling jaarverantwoording Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), omdat het volgens hen gaat om een lange vragenlijst over hun financiële huishouding. Volgens staatssecretaris Blokhuis kost het invullen zo’n twee uur. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 100 vragen, naast de 65 vragen van het ministerie gaan toezichthouders IGJ en NZa (en mogelijk het CBS) er nog een trits voor eigen gebruik aan toevoegen. Als het invullen inderdaad twee uur kost zijn de 27.000 kleinschalige zorgaanbieders die onder de nieuwe regels gaan vallen in totaal 54.000 uur per jaar kwijt die rechtstreeks ten koste gaan van de zorg voor patiënten, aldus de coalitie

De Eerstelijnscoalitie, een samenwerkingsverband van de eerstelijnsorganisaties InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT, heeft de staatssecretaris in gesprekken en per brief alternatieven aangeboden voor de in haar ogen tijdverslindende en overbodige vragenlijsten. Die houden primair het beter benutten in van bestaande informatie die allerlei instanties nu al uitvragen bij zorgaanbieders. De alternatieven zorgen volgens de coalitie dat er wel maatschappelijke verantwoording wordt afgelegd voor besteding van de collectieve middelen, maar zorgen niet voor onnodige extra regeldruk.

In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris nu aan de alternatieven naast zich neer te leggen. Daarnaast wil hij de regeling Jaarverantwoording Wmg uiterlijk 21 september vaststellen, wat volgens de Eerstelijnscoalitie een zorgvuldige voorbereiding in de weg staat.

De vragenlijsten voor de jaarlijkse financiële verantwoording vloeien voort uit bredere wetgeving gericht op het bestrijden van fraude en versterken van het toezicht in de zorg. In de eerder aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn nog meer verplichtingen opgenomen, zoals een meldplicht, vergunningsplicht en eisen aan de bestuursstructuur. De Eerstelijnscoalitie probeert al vijf jaar mee te werken aan de wet, maar moet zich naar eigen zeggen constant inspannen om de regeldruk niet onnodig op te laten lopen. Het verzamelen van informatie uit allerhande vragenlijsten lijkt volgens de coalitie een doel op zich geworden, in plaats van een middel om misbruik van zorggelden aan te pakken. De coalitie heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat de verantwoordingsregeling naar haar idee onuitvoerbaar is voor kleinschalige zorgaanbieders en bovendien niet nodig, aangezien fraude in de eerstelijnszorg nauwelijks voorkomt en door deze nieuwe regeling ook niet voorkomen gaat worden.

De Eerstelijnscoalitie heeft op een aantal belangrijke punten het ministerie van VWS al wel weten te overtuigen de regels aan te passen. Zo zouden aanvankelijk alle zorgaanbieders naast de financiële verantwoording ook elk jaar een accountantsverklaring moeten afgeven. Die verplichting is er nu alleen nog voor grote zorginstellingen, namelijk die met een jaaromzet van meer dan 12 miljoen euro.

(bron: KNMT)

2 thoughts on “Weerstand tegen verplichte jaarverantwoording Wmg

  1. Nynke says:

    Zullen we het gewoon NIET doen? Al deze nonsens invullen? Wie gaat ze beoordelen?
    Brave administratief medewerkers zonder enige affiniteit met de zorg?

  2. Thomas says:

    Misschien met zijn allen besluiten de lijsten niet in te vullen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement