Dental Tribune Netherlands

Vijftien jaar apneu-onderzoek in kaart gebracht

February 23, 2021

UTRECHT – De ApneuVereniging publiceerde onlangs een handboek met een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar apneu in Nederland. Deze jaarlijkse onderzoeken zijn verricht onder afwisselend slaapklinieken en apneupatiënten. Hierdoor is een overzicht ontstaan van de ontwikkeling van zorg voor apneupatiënten in de afgelopen jaren en de waardering van patiënten voor die zorg.

Er zijn nu zo’n 300.000 mensen onder behandeling voor apneu. Toch is dat pas de helft van alle patiënten, want duurt vaak jaren voordat zij de juiste diagnose krijgen. In het rapport is te vinden dat de doorlooptijd voor een behandeling van apneu niet afneemt, ondanks de verhoogde capaciteit in slaapklinieken. Onbehandelde apneu maakt mensen kwetsbaarder voor tal van andere aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk en overgewicht. Daarnaast komen patiënten die lange tijd veel slaap moeten missen geregeld ook sociaal of op het werk in forse problemen.

Het slaaponderzoek vindt steeds vaker thuis plaats in plaats van in de kliniek, blijkt uit het rapport. De cpap blijft de meest voorgeschreven behandeling bij apneu, maar ook mra wordt veel toegepast. Andere vormen van behandeling zijn slaappositietraining en kno- of kaakchirurgische ingrepen. In het rapport is te vinden dat het aantal patiënten dat last krijgt van droge luchtwegen of infecties aan de slijmvliezen door de cpap afneemt. De behandeling van slaapapneu wordt door het merendeel van de patiënten als een succes omschreven.

In het handboek zijn de uitkomsten van vijftien jaar onafhankelijk onderzoek onder apneu-patiënten en slaapklinieken samengevat. De onderzoeken zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar op verzoek van de ApneuVereniging. Hier zijn de belangrijkste resultaten terug te vinden, met onderbouwing en uitleg.

(bron: ApneuVereniging)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International