Dental Tribune Netherlands

Voorrang voor (mond)zorgmedewerkers in coronateststraat

September 23, 2020

UTRECHT – Vanaf maandag 21 september kunnen zorgmedewerkers, ook uit de mondzorg, zich met prioriteit laten testen op covid-19.

Er is een aantal criteria opgesteld waarmee zorgmedewerkers voorrang krijgen:

  • als ze klachten hebben passend bij corona;
  • als ze onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van de zorg;
  • als ze tegen betaling zorg verlenen op grond van de Zorgverzekeringswet; Wet Langdurige Zorg; Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding); intramurale onderdelen van de Jeugdwet; Wet forensische zorg; Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen*;
  • als ze niet vervangen kunnen worden door een collega.

Omdat de testcapaciteit zelf ongewijzigd is, roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op voorzichtig om te gaan met de capaciteit. Zo wordt gevraagd om alleen zorgmedewerkers te testen die niet vervangen kunnen worden en die essentieel zijn voor de continuïteit van de zorg.

Scroll down
advertisement

Zorgmedewerkers (en onderwijspersoneel) die voldoen aan de criteria kunnen vanaf 21 september bellen met het coronatestprioriteitsnummer van de GGD, tel. 0800 – 8101. De criteria worden gecontroleerd tijdens het maken van de afspraak. Het streven is om zorgmedewerkers dezelfde dag nog te testen en de uitslag te geven. Binnen elke GGD-regio komt er minimaal één testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden.

De Mondzorgalliantie is blij met het besluit van het ministerie van VWS. Zij had daar eerder nog per brief op aangedrongen.

*Geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden.

(bron: KNMT)

1 Comment

  • C. Pfeijffer says:

    Maar als er iemand uit je gezin klachten heeft moet je gewoon wachten en krijg je geen voorrang. Daar is niet echt over nagedacht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International