Dental Tribune Netherlands

Zorgverzekeraars informeren ouders over mondzorgvergoeding

March 11, 2020

AMSTERDAM – Zorgverzekeraars gaan verzekerden met kinderen die niet naar de tandarts gaan erop wijzen dat mondzorg bij minderjarigen kosteloos is. Dat maakte brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland bekend nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toestemming gaf om op basis van declaratiegegevens gericht te informeren.

In september 2019 luidde de ANT de noodklok: zo’n 600.000 kinderen bezoeken geen tandarts. In een brandbrief aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins riep de ANT op om zorgverzekeraars aan te moedigen een brief te sturen naar de ouders van deze kinderen om hen te wijzen op het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Een pilot van zorgverzekeraar DSW had namelijk aangetoond dat het informeren van ouders effect heeft: bijna de helft van de kinderen ging binnen een half jaar na het ontvangen van de brief naar de tandarts.

Andere zorgverzekeraars wezen op de privacywetgeving. Zij waren van mening dat declaratiegegevens niet gebruikt mogen worden om ouders persoonlijk aan te schrijven. Er bestond lange tijd onduidelijkheid, maar nu heeft de AP uitsluitsel gegeven: als er serieus aanleiding is om te veronderstellen dat veel verzekerden niet goed bekend zijn met de inhoud van de zorgovereenkomst, mogen zorgverzekeraars hun verzekerden (gericht) informeren. De ANT is blij met de uitspraak van AP en ziet dit als een grote stap voorwaarts op weg naar een mondgezonde generatie. Ook NVM-mondhygiënisten reageert positief: “Op naar meer gezonde kindermonden!”

Zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ hebben aangegeven ouders daadwerkelijk gericht te gaan informeren. De KNMT is verheugd over deze stap. “Wij geloven dat het gericht aanschrijven van ouders een substantiële bijdrage zal leveren aan een hogere opkomst bij de tandarts - en daarmee betere kindergebitten,” aldus KNMT-voorzitter Wolter Brands. “In het bijzonder hopen we dat kinderen in achterstandssituaties beter bereikt worden met de boodschap dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Vaker dan kinderen uit kansrijkere gezinnen komen ze nu niet regelmatig bij de tandarts, wat tot onnodige gebitsproblemen kan leiden.”

(bron: ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten, nu.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International