Dental Tribune Netherlands

Zorgverzekeraars teruggefloten wegens onvoldoende transparantie

July 09, 2019

UTRECHT – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op, omdat zij onvoldoende transparant naar zorgaanbieders zijn geweest tijdens het zorginkoopproces.

De overtredingen kwamen aan het licht na diverse meldingen en handhavingsverzoeken. Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat deze verzekeraars één of meerdere wijzigingen in het zorginkoopproces niet tijdig en niet op de juiste manier bekend hebben gemaakt. Dit is in strijd met artikel 7 van de Regeling transparant inkoopproces van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Artikel 7. Bekendmaking van wijzigingen
1. Indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop, maakt hij dit tijdig bekend op dezelfde wijze waarop de bekendmaking van de eerdere informatie heeft plaatsgevonden.
2. Wijzigingen na 1 april worden bij bekendmaking door de zorgverzekeraar gemotiveerd.

Volgens de NZa zijn deze overtredingen zorgwekkend, omdat een transparant zorginkoopproces een belangrijke voorwaarde is om tot goede zorginkoop voor consumenten te komen. De NZa wil in het huidige zorginkoopseizoen harder optreden tegen overtredingen van deze regeling.

(bron: NZa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International