Dental Tribune Netherlands

Compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

(foto: 123RF/Dmitrii Shironosov)
July 29, 2020

DEN HAAG – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg uit. Aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten komen nu ook in aanmerking en kunnen een vergoeding krijgen voor de doorlopende kosten die zij tijdens de corona-uitbraak hebben gemaakt.

Deze zorgaanbieders hadden minder inkomsten tijdens de corona-uitbraak omdat zij minder cliënten hadden. In de eerdere beleidsregel waarin zorgaanbieders in de langdurige zorg gecompenseerd werden, was nog geen mogelijkheid opgenomen om de doorlopende kosten van mondzorgaanbieders te vergoeden. Dit vroeg om een andere oplossing. De mondzorg aan Wlz-cliënten wordt grotendeels bovenbudgettair bekostigd en valt niet binnen de contracteerruimte. Aanpassingen hiervoor zijn nu opgenomen in de beleidsregel SARS-CoV-2 virus.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afspraken gemaakt over de oplossingsrichting om de doorlopende kosten van zorgaanbieders van Wlz-mondzorg te compenseren. De continuïteit van de Wlz-mondzorg moet op deze manier gewaarborgd worden. De maatregel heeft betrekking op de periode van 1 maart tot 1 juli 2020.

(bron: NZa)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International