DT News - Netherlands - Tijdelijke toeslag mondzorgaanbieders voor extra kosten door corona

Search Dental Tribune

(foto: Canva)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

vr. 31 juli 2020

Bewaar

Omdat mondzorgaanbieders extra kosten maken door de uitbraak van het coronavirus heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe prestatie vastgesteld. Per patiënt kunnen aanbieders in de mondzorg een toeslag van €4,26 in rekening brengen. Het gaat om gemaakte kosten bij dienstverlening aan individuele patiënten, zoals het beoordelen van de gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling.

Veel mondzorgaanbieders zijn meer tijd kwijt per patiënt nu er door het risico op corona uit voorzorg meer handelingen verricht moeten worden. Zo moet er bijvoorbeeld een gezondheidscheck gedaan worden. Ter compensatie van deze extra tijd is in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ toegevoegd. De prestatie is van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november 2020.

Patiënt goed informeren
Zorgverzekeraars vergoeden de nieuwe toeslag voor kinderen tot 18 jaar volledig. Afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar wordt de toeslag bij patiënten met een aanvullende verzekering vergoed. Omdat het belangrijk is dat patiënten van tevoren weten waar ze aan toe zijn, moeten zij duidelijk geïnformeerd worden over het in rekening brengen van de toeslag. Zo moeten patiënten zonder zorgverzekering de rekening zelf betalen.

Meerkosten
Mondzorgaanbieders geven in het kader van het coronavirus ook meer uit aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze middelen moeten na iedere patiënt weggegooid worden. Tandartsen laten de patiënten ook spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding van het virus te voorkomen. De toeslag die de NZa nu heeft vastgelegd, is daarom bedoeld voor patiëntgerelateerde meerkosten.

Evaluatie na eind november
Na afloop van de toeslagperiode worden praktijken geacht hun werkwijzen zo te hebben ingericht dat de toeslag niet langer meer nodig is. Er komt wel een evaluatie over de wenselijkheid van een verlenging van de toeslag en of deze dan nog dekkend is. Om deze reden is de toeslag nog niet opgenomen in de regelgeving voor 2021.

(bron: NZa)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement