DT News - Netherlands - Europees platform voor mondgezondheid stelt ambitieuze doelen

Search Dental Tribune

Europees platform voor mondgezondheid stelt ambitieuze doelen

Als adequate maatregelen uitblijven, zal in 2020 in Europa 93 miljard miljard euro aan mondzorg worden uitgegeven. (foto eigendom van Lisa S./Shutterstock)
Joann Hebben

Joann Hebben

wo. 3 april 2013

Bewaar

BRUSSEL – Het Platform for better oral health heeft voor 2020 een aantal doelen vastgesteld om de mondgezondheid in Europa te verbeteren. Tijdens een recente rondetafelconferentie van het Europees parlement zijn de doelen gepresenteerd aan Europese beleidsmakers en een representatief panel van bestuurders uit de publieke gezondheidssector en van professionele organisaties. Het platform heeft daarnaast een consultatie uitgezet over de prioriteiten voor een betere mondgezondheid in 2020.

Het Platform bevordert een gemeenschappelijke aanpak van het onderwijs, de preventie en de toegankelijkheid van mondzorg. Het is opgericht in 2010 nadat parlementariërs de toenmalig Eurocommissaris voor gezondheid John Dalli hadden verzocht om actie, vanwege de zorgwekkende conclusies uit het in 2012 gepubliceerde rapport ‘State of oral health in Europe’.

De voorgestelde doelen van het platform zijn toegespitst op drie punten: datacollectiesystemen, preventiebeleid en educatie en bewustzijn. De doelen zullen voor Europese lidstaten als basis dienen om tot verbeterde preventie van orale ziekten en een verbeterde orale gezondheid in 2020 te komen. De leden zullen actief samenwerken met Europese instellingen om goede behandelmethoden te verzamelen, valideren en verspreiden om risicofactoren aan te pakken, orale ziekten te voorkomen, de mondgezondheid te bevorderen en dataverzameling makkelijker te maken.

Uit het eerder genoemde rapport bleek dat ondanks significante verbeteringen de cariëspreventie verbeterd kan worden. Vooral het bevorderen van mondgezondheid en de aanpak van ongelijkheid en risicofactoren schiet tekort. Er zijn dringend meetbare doelen en mondgezondheidsdata van hoge kwaliteit nodig om het effect van preventie-initiatieven beter te meten en het mondgezondheidsbeleid beter vast te kunnen stellen, benadrukt het rapport.

De consultatie loopt tot december 2013. Op World Oral Health Day 2014 zullen de doelen officieel gepresenteerd worden. Bij de presentatie van de doelen zei professor Kenneth Eaton, voorzitter van het platform: “In Europa zijn mondziekten nog steeds een grote uitdaging. In Zuid- en Oost-Europa bestaat significante ongelijkheid en is toegang tot een betaalbare behandeling steeds moeilijker. We roepen Europese beleidsmakers op ons te helpen de doelen voor 2020 te verwezenlijken, zodat meer Europeanen profijt hebben van simpele, effectieve hulpmiddelen om de mondgezondheid te verbeteren.”

Tijdens de consultatie komen een aantal nog onvoldoende behandelde beleidsonderwerpen aan bod: de noodzaak om ouderenzorg te verbeteren, vroegdiagnose van orale kanker, de integratie van orale hygiëne in schooleducatieprogramma’s en campagnes om Europese burgers attent te maken op het belang van dagelijkse mondhygiëne – zoals goed poetsen, het gebruik van tandpasta met fluoride, flossen en regelmatig naar de tandarts gaan voor periodiek onderzoek.

Uit het rapport ‘State of oral health in Europe’ bleek dat de kosten voor mondgezondheid blijven stijgen, ondanks dat cariës en daaruit voortkomende complicaties te voorkomen zijn door een gezond, gebalanceerd voedingspatroon en een goede dagelijkse mondhygiëne. Het rapport schat dat in 2012 in Europa 79 miljard euro aan mondzorg is uitgegeven. Zonder maatregelen kan dat bedrag in 2020 toenemen naar 93 miljard euro.

Op www.oralhealthplatform.eu kunnen geïnteresseerde personen en organisaties hun mening geven over de doelen. (bron: Dental Tribune International)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement