Freshtandartsen legt nadruk op arts-patiëntrelatie

Search Dental Tribune

Freshtandartsen legt nadruk op arts-patiëntrelatie

Bijschrift beeld: De Freshtandartsen Marcel Spek (links) en Ad Merkx staan aan het hoofd van de eerste praktijk in de keten. (foto: Freshtandartsen)
Marieke Epping

Marieke Epping

do. 12 maart 2015

Bewaar

ROTTERDAM – In de vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt ligt de kern van optimale mondzorg. Met deze visie betrad Freshtandartsen eind vorig jaar de Nederlandse dentale markt. Vertrouwen en loyaliteit groeien naarmate de tandarts de patiënt langer aan zich weet te binden, aldus de nieuwe keten. Freshtandartsen wil behandelaars zo veel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld met financiële administratie en inkoop op centraal niveau, zodat zij zich vooral op de zorg voor en band met hun patiënten kunnen richten.

De tandarts die goed weet te luisteren naar de patiënt en rekening houdt met diens wensen en financiële mogelijkheden kan de beste zorg bieden, volgens oprichter Koen Clement, eerder de mede-oprichter en directeur van Elysee Dental. Hij heeft twintig jaar ervaring in de dentale branche. Met de nieuwe keten wil Clement zorgvuldig een reeks praktijken opbouwen waar optimale mondzorg wordt geboden, patiënten tevreden zijn en tandartsen en personeel geïnspireerd worden en in een plezierige sfeer werken.

Freshtandartsen wil dat tandartsen en mondhygiënisten zich vooral op de zorg aan patiënten kunnen richten en wil daarom veel ondersteunend werk voor de tandarts overnemen. Op centraal niveau wordt de financiële administratie, de patiëntenadministratie, de inkoop en het contact met verzekeraars geregeld. Ook wordt ondersteuning geboden bij de werving en selectie van personeel. Daarnaast wil Freshtandartsen veel aandacht besteden aan monitoring en analyse van de praktijkresultaten, bijvoorbeeld soorten behandelingen of gebruik van materialen. De keten ziet dat als middel om (spiegel)informatie te leveren, op basis waarvan de aangesloten praktijken zo nodig bijstellingen kunnen doen en de efficiency kunnen vergroten.

De formule is van start gegaan met de samenvoeging van vijf tandartspraktijken en een mondhygiënepraktijk in Haarlem. Tandartsen Marcel Spek en Ad Merkx staan aan de leiding van die nieuwe, grote praktijk. Freshtandartsen wil over drie jaar met een twintigtal praktijken in het hele land zo’n 150.000 patiënten aan zich binden. Idealiter heeft iedere praktijk dan minimaal 6500 patiënten. Met die grootte kunnen alle disciplines en orthodontie op efficiënte wijze worden aangeboden.

“De keten gaat de afzonderlijke praktijken geen keurslijf opdringen,” aldus Clement. “Het is juist gewenst dat ze hun eigen toon en uitstraling behouden. Daarmee hebben ze immers bewezen een relatie met de patiënt op te kunnen bouwen.” Bovendien kiezen patiënten een praktijk over het algemeen niet omdat die er gelikt uitziet, maar in de eerste plaats omdat ze een goede band hebben met hun tandarts, zo redeneert de oprichter. In veel gevallen zullen de praktijken die worden overgenomen door Freshtandartsen hun eigen, bekende naam blijven voeren.

Freshtandartsen zoekt tandartsen- en mondhygiënistenpraktijken die zich in deze aanpak kunnen vinden en zich vooral op de zorg willen richten. Daarnaast is de keten op zoek naar praktijken die stoppen of dat binnen enkele jaren willen gaan doen.
(bron: Freshtandartsen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement