Dental Tribune Netherlands

Geboorteverlof partners vanaf 1 juli mogelijk tot zes weken

(foto: Canva)
June 10, 2020

DEN HAAG – Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners die in loondienst werken één tot vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Momenteel is het geboorteverlof eenmaal het aantal werkuren per week.

Mondzorgverleners die in loondienst werken en van wie de partner bevalt, hebben sinds 1 januari 2019 recht op geboorteverlof – ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Dit bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week. De verlofdagen dienen opgenomen te worden binnen vier weken na de geboorte van het kind, en de werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door.

Vanaf 1 juli 2020 kan een werknemer één tot en met vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Een voorwaarde is dat het kind op of ná 1 juli 2020 geboren moet zijn. Daarnaast moet de werknemer deze verlofweken binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen, en moet eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opgenomen worden.

Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen, mogen de UWV-uitkering zelf houden.

(bron: Rijksoverheid)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International