Dental Tribune Netherlands

Mogelijk meer opleidingsplaatsen tandheelkunde vanaf 2021

September 25, 2019

DEN HAAG – Het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde wordt mogelijk in 2021 verhoogd. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, geeft in haar begroting aan dat zij een advies van het Capaciteitsorgaan verwacht waaruit blijkt dat de capaciteit van de initiële geneeskundeopleiding omlaag kan. Indien dit besloten wordt, zal het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde in overleg met minister Bruno Bruins van Medische zorg vanaf studiejaar 2021/2022 verhoogd worden.

Het Capaciteitsorgaan heeft eerder dit jaar een tussentijds advies gegeven om 311 opleidingsplaatsen tandheelkunde te financieren. Dat betekent dat er 52 extra opleidingsplaatsen per jaar nodig zijn om aan de toekomstige vraag naar mondzorg te kunnen voldoen.

KNMT-voorzitter Wolter Brands stelt dat er voor het eerst in jaren gesproken wordt over een capaciteitsverhoging. Desondanks heeft hij gemende gevoelens. “Uiteraard hadden we liever gezien dat de rijksbegroting concreter was geweest over de ingangsdatum en het aantal plekken en dat we niet afhankelijk worden van het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde. We dringen al jaren bij Tweede- en Eerste Kamerleden en de betrokken ministers aan op voldoende in Nederland opgeleide tandartsen, zodat iedere patiënt toegang heeft tot goede mondzorg. En we horen steeds vaker dat praktijken moeten sluiten, omdat ze geen tandartsen kunnen vinden. Het is dus jammer dat minister Bruins en zijn collega Van Engelshoven nog niet hebben doorgepakt.”

Ook de ANT is sceptisch. “Het met elkaar verbinden van de mogelijke uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde is vreemd te noemen, omdat het tekort aan tandartsen leidend zou moeten zijn en niet de overheidsfinanciën. De ANT vindt dit een kwalijke zaak en is teleurgesteld dat de overheid nog steeds geen concrete uitspraak doet. In het licht van de honderdduizenden kinderen die nog niet naar de tandarts gaan en de aankomende vergrijzing kan er niet getreuzeld worden.”

(bron: KNMT, ANT)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International