Dental Tribune Netherlands

GPS brengt vleermuizengebit in kaart

By Jan Franke
April 12, 2011

BOSTON - Zoals geografen bergen in kaart brengen, zo hebben biologen van de Universiteit van Massachusetts GPS-technologie ingezet om de topografie van vleermuizenkiezen te karakteriseren.

Hierdoor is te zien hoe bij verschillende vleermuizensoorten de vorming van het occlusale vlak zo is geëvolueerd dat ze zowel harde insecten als bloed en nectar kunnen eten. Geconcludeerd werd dat de kiezen van insecteneters en omnivoren eenvoudig van vorm zijn vergeleken met de complexe molaren van fruiteters.
De onderzoekers bestudeerden de molaarstructuur van 17 verschillende soorten bladneusvleermuizen met gevarieerde diëten (insecten, vruchten of een combinatie). Bekend is dat de gebitsstructuur en functie van zoogdieren sterk gerelateerd zijn aan voeding. Het onderzoek toont aan dat er ook relaties zijn tussen voeding, tandstructuur, voederprestaties en eetgedrag.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International