“Implantologie doe je er niet zomaar even bij”

Search Dental Tribune

“Implantologie doe je er niet zomaar even bij”

Anne Doeleman

Anne Doeleman

wo. 5 december 2018

Bewaar

Tandarts-implantoloog Thibaut de Jong geeft in samenwerking met Dental Best Practice en Implant Direct een praktische beginnerscursus implantologie voor tandartsen in zijn verwijspraktijk in Amersfoort. Daarin komt niet alleen de implantologie aan de orde, maar ook de hele workflow: van foldermateriaal tot nazorg en van het mondhygiënebeleid tot terugkoppeling aan de verwijzer. “Implantologie is meer dan alleen een schroef zetten.”

Wat voor cursus gaat u precies geven?
Ik kom zelf uit een onderwijsgezin: tot aan mijn grootvader aan toe zat iedereen in het onderwijs. Ik ben het zwarte schaap dat de tandheelkunde in is gegaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik werk al geruime tijd met Implant Direct. Ik begeleid tien cursisten op tien vrijdagen in een half jaar bij de beginselen van de implantologie, in mijn eigen praktijk. Iedere cursist doet onder begeleiding drie keer live surgery. De assistent van de cursist wordt opgeleid door assistenten uit onze praktijk.

Wat wilt u uw cursisten meegeven?
Wat in mijn optiek nog weleens ontbreekt bij implantologieopleidingen is aandacht voor de hele workflow. Implantologie is meer dan alleen een schroef zetten. Het foldermateriaal, informatie op de website, nazorg, terugrapportage aan verwijzers. Het zijn stuk voor stuk belangrijke facetten van het vakgebied. Ik vind de verslaglegging en communicatie rondom een behandeling zeker zo belangrijk als de operatie zelf. Ook een strak mondhygiënebeleid is onmisbaar in de praktijk. Je kunt moeilijk implanteren bij een patiënt die niet begrijpt wat tandenpoetsen is. Er zijn veel cursisten die uiteindelijk, met twintig schroefjes aangekocht, nooit tot implanteren overgaan.

Waarom is dat?
Omdat het apparaat, de workflow van die cursist daar niet op is ingericht. Met plezier en succes behandelen vergt discipline, goede protocollen, goed opgeleide assistenten, alles moet kloppen. En je moet je kennis en kunde over kunnen brengen aan verwijzers. Uiteindelijk zijn er collega’s nodig die jou vertrouwen om bij hun patiënten te implanteren.

Als je streeft naar een NVOI-erkenning, horen presentaties aan verwijzers of studiegroepen er ook bij. Presentatie van een casus vormt dan ook onderdeel van de cursus.
Een dag voor de operatie visualiseren we samen die ingreep, welke scalpel ze gaan gebruiken, hoe ze de incisie gaan maken enzovoorts. Zo weet je op het moment van opereren wat je gaat doen en verloopt de operatie vlot.

U heeft al een groep cursisten opgeleid; wat is u daarvan vooral bijgebleven?
Op de opleiding Tandheelkunde zetten studenten misschien één keer een implantaat. Dat is natuurlijk onvoldoende om de nodige kennis en vaardigheid op te doen om zelfstandig te implanteren. Ik denk dat het goed zou zijn als implantologie een apart vakgebied of specialisatie wordt.

Dat roept de vraag op of een cursus als deze wel voldoende is. Is het niet beter postacademisch onderwijs te volgen?
Bij postacademisch onderwijs leer je goed te onderzoeken, wat een ontzettend belangrijke kwaliteit is van een academicus. Maar praktijkervaring kun je enkel halen uit het veld. Je bent ook opgeleid om je eigen grenzen te kennen. Soms zit er een cursist bij die het gewoon in zijn vingers heeft. Op de tweede cursusdag leren de cursisten hechten op een banaan. De een kan er nog geen knoop in leggen en de ander maakt allemaal flapjes en prachtige hechtingen. Een driejarige opleiding is bovendien een erg zware investering. Ondertussen bouw je geen netwerk op, kent niemand je naam en je persoon. Hoe ga je dan een praktijk opbouwen?

Hoe heeft u dit zelf gedaan?
Ik ben vrij snel na mijn opleiding via een cursus implantologie van een fabrikant gaan implanteren. Ik ben begin jaren 2000 begonnen, in een tijd dat de vraag naar implantologie zo groot was dat ik binnen een jaar mijn aantallen patiëntbehandelingen gehaald had en mijn NVOI-erkenning. Het is nu veel lastiger. Nadat ik een jaar of tien een algemene praktijk had, heb ik besloten me volledig te richten op implantologie. Ik heb mijn netwerk van collega’s die verwijzen naar mijn praktijk. De gunfactor is daarbij belangrijk: vertrouwen ze jou hun patiënten toe? Mijn advies aan implantologen met een verwijspraktijk is om hun verwijzers te informeren over de mogelijkheden en ontwikkelingen in het vakgebied. Organiseer eens per jaar een verwijzersavond waarin bijvoorbeeld de nieuwste technieken op het vlak van kroon- en brugwerk belicht worden. Adviezen geven over afdrukken, materialen, abutments en dergelijke. Ze hebben mijn 06-nummer en ik zorg dat ik bereikbaar ben. Ik ben heel dankbaar dat mijn collega’s mij hun patiënten toevertrouwen.

Wat trok u aan in implantologie?
Ik vond het chirurgische gedeelte altijd al heel interessant. En wat ik heel mooi vind aan implantologie is dat het een differentiatie is waarin je dingen kunt laten groeien. Als ik een gedegenereerd stuk kaak op de juiste manier benader, staat er over zes maanden weer een hele kaakwal, die volledig doorbloed is en leeft.

Wat moet ik me daarbij indenken?
We zijn best innovatief hier. We behandelen bijvoorbeeld standaard met Platelet Rich Fibrin (PRF). Hierbij wordt via venapunctie bloed afgenomen van de patiënt. Dat bloed wordt gecentrifugeerd en het plasma wordt aangebracht rond het implantaat of door het botsubstituut heen gemengd.
Daardoor wordt de hoeveelheid groeifactoren verhoogd en heb je een snellere wondheling. Daarin stimuleer ik cursisten ook.

Wat leert u uw cursisten nog meer?
Ik probeer de cursisten heel kritisch te leren kijken naar alternatieven voor een implantaat. Een implantaat is de laatste optie. Wanneer is het element uitbehandeld? Is een apexresectie of hemisectie niet een oplossing? Of een autotransplantaat? Die alternatieven zijn goed om te overwegen. Ik doe hier steeds meer apexresecties. Daarbij gebruik ik ook een botsubstituut en PRF. Ik zou het een gemiste kans vinden als deze behandeloptie niet wordt overwogen.

Daarmee snijd je jezelf als implantoloog wel in de vingers…
Mijns inziens hebben we een eed afgelegd.

Komt u in uw verwijspraktijk weleens patiënten tegen bij wie niet goed is geïmplanteerd door algemeen practici?
Er zijn natuurlijk altijd collega’s die hun eigen vaardigheden overschatten. Het is soms lastig alsnog tot een goed resultaat te komen als een implantaat in de wortel van een buurelement is geplaatst of in de neusbodem. Gelukkig zijn er veel tandartsen die hun eigen grenzen goed kennen. De eisen zijn toegenomen en de mogelijkheden ook. Een immediate replacement in het front bij iemand met een hoge lachlijn… Het vakgebied wordt steeds meer gespecialiseerd.

Zou u liever zien dat er enkel in verwijspraktijken wordt geïmplanteerd en niet meer door algemeen practici?
Ik heb natuurlijk boter op mijn hoofd, want ik heb een verwijspraktijk. Implantologie doen we er niet even bij. Ik leg me volledig toe op implantologie. Niet omdat ik me te goed voel voor een vulling. Want een restauratie leggen waarin je de anatomie van de kies respecteert, vraagt heel veel tijd, liefde en inzicht. Ik vind gedifferentieerd werken een mooie weg naar kwaliteitsverbetering.

Het botst natuurlijk wel dat u cursisten opleidt die implantologie in hun algemene praktijk gaan toepassen, terwijl u liever enkel verwijspraktijken heeft.
Ja, maar ik ben ooit ook in mijn eigen praktijk begonnen. Als je het ambieert en er een serieuze structuur aan geeft, vind ik het geen probleem. En als je een casus hebt die je niet ziet zitten, kun je een collega-implantoloog vragen het samen te doen. Op een bepaald moment moet je van jezelf weten of je je relaxed en bekwaam genoeg voelt bij een ingreep.

 

Cursus implantologie
Thibaut de Jong geeft de beginnerscursus implantologie in zijn verwijspraktijk in Amersfoort. De cursus start op vrijdag 4 januari 2019 en duurt tien lessen, verdeeld over zes maanden. Er zijn nog enkele plekken over. Meer informatie is te vinden op www.academiae-implantologica.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement