Dental Tribune Netherlands

Beroepsorganisaties KNMT en ANT verkennen samengaan

May 13, 2020

UTRECHT/AMSTERDAM – Beroepsorganisaties KNMT en ANT gaan de mogelijkheid verkennen om de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten als collectief te verenigen en behartigen. Dat verklaren beide beroepsverenigingen op hun website. Volgens hen vragen de huidige covid-19-crisis, maar ook de dreigingen voor de toekomst van de tandheelkundige zorg, om een sterke positionering van de beroepsgroep en één slagkrachtige vereniging.

De coronacrisis vraagt het uiterste van tandartsen. Ondanks het volledig stilvallen van reguliere zorg zijn praktijken standvastig overeind gebleven. Tandartsen spannen zich op dit moment maximaal in om optimale tandheelkundige zorg aan patiënten te kunnen verlenen. Beroepsorganisaties KNMT en ANT beschrijven de afgelopen weken als zeer hectisch en voor iedereen in de mondzorg ronduit moeilijk. De besturen van KNMT en ANT hebben intensief samengewerkt in de alliantie van mondzorgkoepels. Dat heeft over en weer niet alleen tot veel begrip geleid, maar ook tot het inzicht dat eenheid de enige uitweg biedt om de mondzorg door deze crisis te loodsen. Het bundelen van krachten en middelen van beide organisaties is cruciaal om te zorgen dat de belangen van leden en patiënten op de juiste manier behartigd kunnen worden, zo luidt het statement van de beroepsorganisaties.

Blik op de toekomst
De intensieve samenwerking tussen beide verenigingsbesturen heeft de afgelopen periode ruimte gecreëerd voor verkennende gesprekken over de toekomst van de tandheelkundige zorg en de toekomst van beide beroepsverenigingen. In de afgelopen 25 jaar is er ruimte geweest voor KNMT en ANT om een eigen identiteit te ontwikkelen, elkaar scherp te houden en tandartsen een keuze te bieden. KNMT en ANT constateren dat het onderscheid tussen de beroepsverenigingen als onderdeel van het (publiek) debat gemakkelijk wordt geaccentueerd en overbelicht. Uit vele gesprekken met leden en recente gesprekken tussen beide verenigingsbesturen is naar voren gekomen dat het beroep van tandarts in de kern geen onderscheid of onoverkomelijke verschillen kent tussen KNMT- en ANT-leden. Het samengaan, zo beschrijven de beroepsorganisaties, doet daarom recht aan de intenties en ambities van beide verenigingen.

Proces
De komende periode verkennen de verenigingsbesturen van KNMT en ANT een bestuurlijk voorstel tot samengaan, waarbij ook wordt onderzocht welke toekomstige juridische vorm daartoe passend is. Bij het bereiken van een bestuurlijk akkoord wordt het voorstel daarna ter bespreking en besluitvorming geagendeerd op de AV’s van beide verenigingen.

Oproep leden
Beide beroepsverenigingen vragen hun leden om steun bij deze verkenning en hulp bij het formuleren van een voorstel om de krachten te bundelen. Daarom roepen beide besturen de leden op alle bij hun levende vragen over dit voorstel actief te stellen via de ledenservice.

(bron: KNMT, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International