Fusie KNMT en ANT: goede zaak?

Search Dental Tribune

Fusie KNMT en ANT: goede zaak?

(foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 28 september 2020

Bewaar

In mei kondigden beroepsverenigingen KNMT en ANT aan dat ze de mogelijkheid verkennen om de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten als collectief te verenigen en behartigen. In juli hebben de besturen van de beroepsverenigingen een intentieverklaring ondertekend om het voornemen om beide verenigingen te fuseren te bekrachtigen. Het merendeel van de stemmers in onze maandelijkse poll vindt dit een goede ontwikkeling. Dental Tribune vroeg de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) om haar standpunt.

De NWVT ziet een samengaan van de beroepsorganisaties ANT en KNMT als een positieve ontwikkeling. Beide organisaties vertegenwoordigen de tandartsen naar overheid, verzekeraars en andere organisaties.

Het is juist voor een belangenvereniging van de tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen belangrijk dat er naar overheid en toezichthoudende instanties met één stem wordt gesproken. Uniformiteit door de fusie versterkt de positie van deze mondzorgprofessionals en biedt transparantie in een snel veranderende maatschappij.

Momenteel zijn de verschillen tussen beide organisaties klein en zijn ze te onduidelijk om de “buitenwereld” te kunnen aangeven waarom twee organisaties de beroepsgroep vertegenwoordigen. Hierdoor kan negatieve beeldvorming ontstaan.

Kortom: één beroepsorganisatie die de belangen van de tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen vertegenwoordigt, is een positieve ontwikkeling. Binnen de organisatie zelf zal ruim discussie kunnen plaatsvinden over de te volgen richting.

Ook voor de tandarts algemeen practicus – NWVT – is hiermee de toekomst helder: de maatschappelijke belangen worden vertegenwoordigd door één gefuseerde beroepsorganisatie, de wetenschappelijke ontwikkelingen en bij- en nascholing vallen onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke verenigingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement