Dental Tribune Netherlands

KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

KNMT-voorzitter Wolter Brands (links) en ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes bij de ondertekening (foto: Kjell Postema)
July 10, 2020

UTRECHT – Op 6 juli hebben de besturen van de KNMT en ANT een intentieverklaring ondertekend om het voornemen om beide verenigingen te fuseren te bekrachtigen. Als de leden van beide verenigingen instemmen, gaan de beroepsverenigingen per 1 januari 2021 verder als één.

Onder de naam KNMT zien de KNMT en ANT een toekomstbestendige vereniging voor zich. De vereniging zet de tandarts en tandarts-specialist als ondernemer centraal in hun regierol voor de mondzorg. Om de beroepsgroep te vertegenwoordigen op het politiek-bestuurlijke krachtveld is één vereniging nodig, stellen de KNMT en ANT.

Op basis van gelijkwaardigheid en de sterke punten van de twee verenigingen willen beide besturen bij de start van de nieuwe organisatie aanblijven. KNMT-voorzitter Wolter Brands blijft tot uiterlijk 1 juli 2022 voorzitter. ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes blijft tot uiterlijk 1 januari 2022 vicevoorzitter.

De partijen hebben tijdens van de coronacrisis intensief samengewerkt. Daarbij is nagedacht over de toekomst van de mondzorg en de belangenbehartiging van de tandarts. Het resultaat van deze verkennende fase op een mogelijk samengaan van de verenigingen heeft geleid tot het ondertekenen van de intentieverklaring.

Inspraak en draagvlak van de leden zijn cruciaal bij de nadere invulling van het samengaan. In de algemene ledenvergaderingen van zowel de KNMT als ANT moeten de leden uiteindelijk hun officiële goedkeuring geven.

(bron: KNMT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International